Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investeringsselskapet Norge As
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98060501
Postboks 373 Byfogd Paus gate 5 Fax:
3701 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 898308472
Aksjekapital: 2.330.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2425%
Egenkapital  
  
-510%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -101.000 -4.000 -4.000 -613.000 -14.000
Egenkapital: -82.000 20.000 24.000 27.000 640.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -101.000 -4.000 -4.000 -7.000 -14.000
Driftsresultat -101.000 -4.000 -4.000 -7.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -606.000 0
Finans 0 0 0 -606.000 0
Resultat før skatt -101.000 -4.000 -4.000 -613.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 -4.000 -4.000 -613.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 97.000 97.000 97.000 703.000
Sum eiendeler 0 97.000 97.000 97.000 703.000
Sum opptjent egenkapital -2.082.000 -1.980.000 -1.976.000 -1.973.000 -1.360.000
Sum egenkapital -82.000 20.000 24.000 27.000 640.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 78.000 74.000 70.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 0 98.000 98.000 97.000 703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -4.000 -4.000 -7.000 -14.000
Driftskostnader -101.000 -4.000 -4.000 -7.000 -14.000
Driftsresultat -101.000 -4.000 -4.000 -7.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -606.000 0
Finans 0 0 0 -606.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 -4.000 -4.000 -613.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 97.000 97.000 97.000 703.000
Sum omløpsmidler 0 97.000 97.000 97.000 703.000
Sum eiendeler 0 97.000 97.000 97.000 703.000
Sum opptjent egenkapital -2.082.000 -1.980.000 -1.976.000 -1.973.000 -1.360.000
Sum egenkapital -82.000 20.000 24.000 27.000 640.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 77.000 77.000 70.000 63.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 7.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 78.000 74.000 70.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 0 98.000 98.000 97.000 703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 19.000 23.000 27.000 640.000
Likviditetsgrad 1 0 1.2 1.3 1.4 11.2
Likviditetsgrad 2 0 1.2 1.3 1.4 11.2
Soliditet 20.4 24.5 27.8 91.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.9 3.1 2.6 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.1 -4.1 -7.2 -2.0
Signatur
17.10.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex