Investeringsselskapet Optimum AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Optimum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22831460
Holmenveien 36C Fru Kroghs Brygge 10 Fax:
0374 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975339718
Aksjekapital: 170.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Einar F. Hansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-5194%
Egenkapital  
  
-6.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.294.000 -100.000 1.145.000 -15.580.000 -12.517.000
Egenkapital: -89.621.000 -84.327.000 -84.227.000 -85.372.000 -69.792.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Optimum AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -221.000 -216.000 -52.000 -14.746.000 -13.498.000
Driftsresultat -221.000 -216.000 -52.000 -14.746.000 -13.498.000
Finansinntekter 4.000 137.000 1.197.000 3.000 981.000
Finanskostnader -5.077.000 -21.000 0 -836.000 0
Finans -5.073.000 116.000 1.197.000 -833.000 981.000
Resultat før skatt -5.294.000 -100.000 1.145.000 -15.580.000 -12.517.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.294.000 -100.000 1.145.000 -15.580.000 -12.517.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.921.000 96.779.000 81.375.000 65.098.000 65.899.000
Sum omløpsmidler 326.000 633.000 779.000 813.000 914.000
Sum eiendeler 86.247.000 97.412.000 82.154.000 65.911.000 66.813.000
Sum opptjent egenkapital -89.791.000 -84.497.000 -84.397.000 -85.542.000 -69.962.000
Sum egenkapital -89.621.000 -84.327.000 -84.227.000 -85.372.000 -69.792.000
Sum langsiktig gjeld 175.868.000 181.650.000 166.381.000 151.250.000 135.723.000
Sum kortsiktig gjeld 0 89.000 0 33.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 86.247.000 97.412.000 82.154.000 65.911.000 66.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -216.000 -52.000 -14.746.000 -13.498.000
Driftskostnader -221.000 -216.000 -52.000 -14.746.000 -13.498.000
Driftsresultat -221.000 -216.000 -52.000 -14.746.000 -13.498.000
Finansinntekter 4.000 137.000 1.197.000 3.000 981.000
Finanskostnader -5.077.000 -21.000 0 -836.000 0
Finans -5.073.000 116.000 1.197.000 -833.000 981.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.294.000 -100.000 1.145.000 -15.580.000 -12.517.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 85.921.000 96.779.000 81.375.000 65.098.000 65.899.000
Sum anleggsmidler 85.921.000 96.779.000 81.375.000 65.098.000 65.899.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 633.000 779.000 813.000 914.000
Sum omløpsmidler 326.000 633.000 779.000 813.000 914.000
Sum eiendeler 86.247.000 97.412.000 82.154.000 65.911.000 66.813.000
Sum opptjent egenkapital -89.791.000 -84.497.000 -84.397.000 -85.542.000 -69.962.000
Sum egenkapital -89.621.000 -84.327.000 -84.227.000 -85.372.000 -69.792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.868.000 181.650.000 166.381.000 151.250.000 135.723.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 89.000 0 33.000 882.000
Sum kortsiktig gjeld 0 89.000 0 33.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 86.247.000 97.412.000 82.154.000 65.911.000 66.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 544.000 779.000 780.000 32.000
Likviditetsgrad 1 7.1 24.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0 7.1 0 24.6 1.1
Soliditet -103.9 -86.6 -102.5 -129.5 -104.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -10.3 -17.6
Gjeldsgrad -2.2 -1.8 -2.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.1 1.4 -22.4 -18.7
Signatur
21.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex