Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investeringsselskapet Rest As
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Rest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Opsalvegen 36 Opsalvegen 36 Fax:
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 922736995
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 166.000
Resultat: 160.000
Egenkapital: 170.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Rest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 166.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 160.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 160.000
Skattekostnad -34.000
Årsresultat 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 190.000
Sum eiendeler 220.000
Sum opptjent egenkapital 127.000
Sum egenkapital 170.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 166.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 166.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 160.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 60.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 129.000
Sum omløpsmidler 190.000
Sum eiendeler 220.000
Sum opptjent egenkapital 127.000
Sum egenkapital 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 34.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld -10.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000
Likviditetsgrad 1 3.8
Likviditetsgrad 2 3.8
Soliditet 77.3
Resultatgrad 96.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 72.7
Signatur
13.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex