Investeringsselskapet Rolf Borge AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Rolf Borge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67536526
c/o Trine Lise Egeland Nyveien 27 c/o Trine Lise Egeland Nyveien 27 Fax:
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 889006862
Aksjekapital: 50.250 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-88.62%
Egenkapital  
  
-14.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 37.000 325.000 367.000 763.000 764.000
Egenkapital: 3.461.000 4.033.000 4.063.000 7.641.000 6.887.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Rolf Borge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -28.000 -26.000 -16.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -28.000 -26.000 -16.000 -17.000
Finansinntekter 55.000 366.000 393.000 780.000 781.000
Finanskostnader 0 -14.000 0 0 0
Finans 55.000 352.000 393.000 780.000 781.000
Resultat før skatt 37.000 325.000 367.000 763.000 764.000
Skattekostnad -9.000 -4.000 -1.000 -9.000 -19.000
Årsresultat 28.000 320.000 366.000 754.000 745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 684.000 684.000 684.000 1.368.000 1.368.000
Sum omløpsmidler 3.436.000 3.637.000 3.522.000 6.282.000 5.540.000
Sum eiendeler 4.120.000 4.321.000 4.206.000 7.650.000 6.908.000
Sum opptjent egenkapital 3.390.000 3.962.000 3.991.000 7.497.000 6.743.000
Sum egenkapital 3.461.000 4.033.000 4.063.000 7.641.000 6.887.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 659.000 288.000 143.000 9.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 4.120.000 4.321.000 4.205.000 7.649.000 6.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -28.000 -26.000 -16.000 -17.000
Driftskostnader -18.000 -28.000 -26.000 -16.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -28.000 -26.000 -16.000 -17.000
Finansinntekter 55.000 366.000 393.000 780.000 781.000
Finanskostnader 0 -14.000 0 0 0
Finans 55.000 352.000 393.000 780.000 781.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 320.000 366.000 754.000 745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 684.000 684.000 684.000 1.368.000 1.368.000
Sum anleggsmidler 684.000 684.000 684.000 1.368.000 1.368.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 106.000 409.000 375.000 750.000 714.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.331.000 3.228.000 3.147.000 5.532.000 4.826.000
Sum omløpsmidler 3.436.000 3.637.000 3.522.000 6.282.000 5.540.000
Sum eiendeler 4.120.000 4.321.000 4.206.000 7.650.000 6.908.000
Sum opptjent egenkapital 3.390.000 3.962.000 3.991.000 7.497.000 6.743.000
Sum egenkapital 3.461.000 4.033.000 4.063.000 7.641.000 6.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 4.000 1.000 9.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 284.000 142.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 288.000 143.000 9.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 4.120.000 4.321.000 4.205.000 7.649.000 6.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.777.000 3.349.000 3.379.000 6.273.000 5.519.000
Likviditetsgrad 1 5.2 12.6 24.6 6 263.8
Likviditetsgrad 2 5.2 12.6 24.6 6 263.9
Soliditet 8 93.3 96.6 99.9 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.9 7.8 8.7 1 11.1
Signatur
05.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex