Investeringsselskapet Trifolium AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Trifolium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95012960
Løysebakken 30 Skolegaten 51 Fax:
3039 Drammen 3080 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 991531947
Aksjekapital: 100.500 NOK
Etableringsdato: 6/13/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Erto Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
18.92%
Egenkapital  
  
-29.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.000 10.000 35.000 37.000 6.000
Resultat: -30.000 -37.000 -4.000 -6.000 -33.000
Egenkapital: 56.000 79.000 109.000 113.000 120.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Trifolium AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.000 10.000 35.000 37.000 6.000
Driftskostnader -35.000 -47.000 -39.000 -43.000 -26.000
Driftsresultat -30.000 -37.000 -4.000 -7.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -15.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -14.000
Resultat før skatt -30.000 -37.000 -4.000 -6.000 -33.000
Skattekostnad 7.000 7.000 0 -1.000 5.000
Årsresultat -23.000 -30.000 -4.000 -7.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 32.000 25.000 25.000 26.000
Sum omløpsmidler 77.000 79.000 96.000 97.000 100.000
Sum eiendeler 115.000 111.000 121.000 122.000 126.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -21.000 9.000 13.000 20.000
Sum egenkapital 56.000 79.000 109.000 113.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 32.000 11.000 9.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 112.000 121.000 123.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 10.000 2.000 21.000 6.000
Andre inntekter 0 0 33.000 15.000 0
Driftsinntekter 5.000 10.000 35.000 37.000 6.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -5.000 -6.000 -4.000 18.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -42.000 -33.000 -39.000 -44.000
Driftskostnader -35.000 -47.000 -39.000 -43.000 -26.000
Driftsresultat -30.000 -37.000 -4.000 -7.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -15.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -30.000 -4.000 -7.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 32.000 25.000 25.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 32.000 25.000 25.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 0 0 1.000
Andre fordringer 76.000 77.000 95.000 89.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 8.000 5.000
Sum omløpsmidler 77.000 79.000 96.000 97.000 100.000
Sum eiendeler 115.000 111.000 121.000 122.000 126.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -21.000 9.000 13.000 20.000
Sum egenkapital 56.000 79.000 109.000 113.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 6.000 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 25.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 32.000 11.000 9.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 112.000 121.000 123.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 47.000 85.000 88.000 94.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.5 8.7 10.8 16.7
Likviditetsgrad 2 1.3 2.5 8.7 10.8 16.7
Soliditet 48.3 71.2 90.8 92.6 95.2
Resultatgrad -11.4 -18.9 -316.7
Rentedekningsgrad -1.2
Gjeldsgrad 1.1 0.4 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -25.9 -33.3 -2.5 -4.9 -14.3
Signatur
09.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex