Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investments AS
Juridisk navn:  Investments AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24116301
Postboks 2604 Elisenberg Tjuvholmen Fru Kroghs Brygge 10 Fax: 24116301
0208 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981898435
Aksjekapital: 2.160.000 NOK
Etableringsdato: 3/14/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sunflowers as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-68.57%
Egenkapital  
  
35.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.000 0 20.000 515.000 0
Resultat: 2.973.000 9.460.000 -179.000 -2.000 -241.000
Egenkapital: 11.485.000 8.496.000 -1.184.000 -1.065.000 -1.062.000
Regnskap for  Investments AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.000 0 20.000 515.000 0
Driftskostnader -53.000 -59.000 -111.000 -498.000 -149.000
Driftsresultat -27.000 -58.000 -91.000 18.000 -148.000
Finansinntekter 3.000.000 9.519.000 26.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -114.000 -20.000 -93.000
Finans 3.000.000 9.519.000 -88.000 -20.000 -93.000
Resultat før skatt 2.973.000 9.460.000 -179.000 -2.000 -241.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.973.000 9.460.000 -179.000 -2.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.034.000 6.342.000 305.000 305.000 225.000
Sum omløpsmidler 3.521.000 2.825.000 6.176.000 370.000 742.000
Sum eiendeler 11.555.000 9.167.000 6.481.000 675.000 967.000
Sum opptjent egenkapital 9.365.000 6.391.000 -3.274.000 -3.095.000 -3.092.000
Sum egenkapital 11.485.000 8.496.000 -1.184.000 -1.065.000 -1.062.000
Sum langsiktig gjeld 61.000 48.000 34.000 892.000 1.363.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 622.000 7.631.000 847.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 11.555.000 9.166.000 6.481.000 674.000 967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 0 20.000 515.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.000 0 20.000 515.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -1.000 1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -58.000 -112.000 -497.000 -148.000
Driftskostnader -53.000 -59.000 -111.000 -498.000 -149.000
Driftsresultat -27.000 -58.000 -91.000 18.000 -148.000
Finansinntekter 3.000.000 9.519.000 26.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -114.000 -20.000 -93.000
Finans 3.000.000 9.519.000 -88.000 -20.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.973.000 9.460.000 -179.000 -2.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.034.000 6.342.000 305.000 305.000 225.000
Sum anleggsmidler 8.034.000 6.342.000 305.000 305.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 0 0 3.000
Andre fordringer 520.000 2.732.000 1.158.000 369.000 738.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 88.000 5.018.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 3.521.000 2.825.000 6.176.000 370.000 742.000
Sum eiendeler 11.555.000 9.167.000 6.481.000 675.000 967.000
Sum opptjent egenkapital 9.365.000 6.391.000 -3.274.000 -3.095.000 -3.092.000
Sum egenkapital 11.485.000 8.496.000 -1.184.000 -1.065.000 -1.062.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 61.000 48.000 34.000 892.000 1.363.000
Leverandørgjeld 0 344.000 65.000 202.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 4.000 27.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 277.000 7.561.000 618.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 622.000 7.631.000 847.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 11.555.000 9.166.000 6.481.000 674.000 967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.512.000 2.203.000 -1.455.000 -477.000 76.000
Likviditetsgrad 1 391.2 4.5 0.8 0.4 1.1
Likviditetsgrad 2 391.2 4.5 0.8 0.5 1.2
Soliditet 99.4 92.7 -18.3 -158.0 -109.8
Resultatgrad -103.8 3.5
Rentedekningsgrad -0.8 0.9 -1.6
Gjeldsgrad 0 0.1 -6.5 -1.6 -1.9
Total kapitalrentabilitet 25.7 103.2 2.7 -15.3
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex