Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Investun As
Juridisk navn:  Investun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41669846
Sandmyrvegen 42 Sandmyrvegen 42 Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 996784398
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-187.5%
Egenkapital  
  
-1.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 16.000 53.000 -27.000 -41.000
Egenkapital: 696.000 710.000 694.000 640.000 668.000
Regnskap for  Investun As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -11.000 -10.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -12.000 -11.000 -10.000 -13.000 -12.000
Finansinntekter -2.000 26.000 63.000 -14.000 -29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -2.000 26.000 63.000 -14.000 -29.000
Resultat før skatt -14.000 16.000 53.000 -27.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 16.000 53.000 -27.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 696.000 711.000 694.000 640.000 668.000
Sum eiendeler 696.000 711.000 694.000 640.000 668.000
Sum opptjent egenkapital 110.000 124.000 108.000 54.000 82.000
Sum egenkapital 696.000 710.000 694.000 640.000 668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 696.000 711.000 695.000 640.000 668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -11.000 -10.000 -13.000 -12.000
Driftskostnader -12.000 -11.000 -10.000 -13.000 -12.000
Driftsresultat -12.000 -11.000 -10.000 -13.000 -12.000
Finansinntekter -2.000 26.000 63.000 -14.000 -29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -2.000 26.000 63.000 -14.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 16.000 53.000 -27.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 553.000 499.000 496.000 482.000 518.000
Kasse, bank 143.000 212.000 199.000 158.000 150.000
Sum omløpsmidler 696.000 711.000 694.000 640.000 668.000
Sum eiendeler 696.000 711.000 694.000 640.000 668.000
Sum opptjent egenkapital 110.000 124.000 108.000 54.000 82.000
Sum egenkapital 696.000 710.000 694.000 640.000 668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 696.000 711.000 695.000 640.000 668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 696.000 710.000 693.000 640.000 668.000
Likviditetsgrad 1 7 6
Likviditetsgrad 2 0 7 6 0.0 0.0
Soliditet 1 99.9 99.9 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet - 2.1 7.6 -4.2 -6.1
Signatur
14.01.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
14.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex