Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Invext AS
Juridisk navn:  Invext AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slettebakksveien 28 Slettebakksveien 28 Fax:
5093 Bergen 5093 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992847247
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.56%
Egenkapital  
  
-11.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -34.000 -36.000 215.000 38.000 -27.000
Egenkapital: 257.000 291.000 327.000 111.000 73.000
Regnskap for  Invext AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -24.000 -6.000 -17.000 -16.000
Driftsresultat -18.000 -24.000 -6.000 -17.000 -16.000
Finansinntekter 59.000 61.000 284.000 95.000 0
Finanskostnader -75.000 -72.000 -62.000 -39.000 -12.000
Finans -16.000 -11.000 222.000 56.000 -12.000
Resultat før skatt -34.000 -36.000 215.000 38.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -36.000 215.000 38.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 940.000 590.000 590.000 601.000 636.000
Sum omløpsmidler 1.532.000 1.572.000 1.537.000 908.000 376.000
Sum eiendeler 2.472.000 2.162.000 2.127.000 1.509.000 1.012.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 191.000 227.000 11.000 -27.000
Sum egenkapital 257.000 291.000 327.000 111.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.216.000 1.872.000 1.801.000 1.397.000 938.000
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 2.163.000 2.128.000 1.508.000 1.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -24.000 -6.000 -17.000 -16.000
Driftskostnader -18.000 -24.000 -6.000 -17.000 -16.000
Driftsresultat -18.000 -24.000 -6.000 -17.000 -16.000
Finansinntekter 59.000 61.000 284.000 95.000 0
Finanskostnader -75.000 -72.000 -62.000 -39.000 -12.000
Finans -16.000 -11.000 222.000 56.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -36.000 215.000 38.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 940.000 590.000 590.000 601.000 636.000
Sum anleggsmidler 940.000 590.000 590.000 601.000 636.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 12.000 2.000 145.000 376.000
Sum omløpsmidler 1.532.000 1.572.000 1.537.000 908.000 376.000
Sum eiendeler 2.472.000 2.162.000 2.127.000 1.509.000 1.012.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 191.000 227.000 11.000 -27.000
Sum egenkapital 257.000 291.000 327.000 111.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.983.000 1.857.000 1.786.000 1.397.000 938.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 15.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.216.000 1.872.000 1.801.000 1.397.000 938.000
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 2.163.000 2.128.000 1.508.000 1.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -684.000 -300.000 -264.000 -489.000 -562.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.9 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 0.6 0.5
Soliditet 10.4 13.5 15.4 7.4 7.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 -0.1 -0.4 -1.3
Gjeldsgrad 8.6 6.4 5.5 12.6 12.8
Total kapitalrentabilitet 1.7 1.7 13.1 5.2 -1.6
Signatur
06.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex