Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Invitare AS
Juridisk navn:  Invitare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22941600
C/O Bsa Capital As Postboks 1735 Vika Vestre Vei 53 Fax: 22941601
0121 Oslo 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 994724045
Aksjekapital: 495.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.54%
Egenkapital  
  
-0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 571.000 22.000 756.000 610.000
Resultat: -8.000 519.000 -536.000 -182.000 -524.000
Egenkapital: 4.420.000 4.423.000 4.016.000 1.086.000 1.268.000
Regnskap for  Invitare AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 571.000 22.000 756.000 610.000
Driftskostnader -12.000 -30.000 -300.000 -382.000 -448.000
Driftsresultat -12.000 541.000 -278.000 375.000 162.000
Finansinntekter 4.000 11.000 1.000 27.000 10.000
Finanskostnader 0 -33.000 -260.000 -584.000 -697.000
Finans 4.000 -22.000 -259.000 -557.000 -687.000
Resultat før skatt -8.000 519.000 -536.000 -182.000 -524.000
Skattekostnad 5.000 -112.000 695.000 0 0
Årsresultat -3.000 407.000 159.000 -182.000 -524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.129.000 5.129.000 15.562.000
Sum omløpsmidler 6.935.000 4.535.000 3.081.000 7.247.000 2.755.000
Sum eiendeler 6.935.000 4.535.000 8.210.000 12.376.000 18.317.000
Sum opptjent egenkapital 1.249.000 1.252.000 845.000 0 0
Sum egenkapital 4.420.000 4.423.000 4.016.000 1.086.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 76.000 99.000 3.617.000 3.817.000 11.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.439.000 13.000 577.000 7.472.000 6.048.000
Sum gjeld og egenkapital 6.935.000 4.535.000 8.210.000 12.375.000 18.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 610.000
Andre inntekter 0 571.000 22.000 756.000 0
Driftsinntekter 0 571.000 22.000 756.000 610.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -38.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -30.000 -300.000 -344.000 -346.000
Driftskostnader -12.000 -30.000 -300.000 -382.000 -448.000
Driftsresultat -12.000 541.000 -278.000 375.000 162.000
Finansinntekter 4.000 11.000 1.000 27.000 10.000
Finanskostnader 0 -33.000 -260.000 -584.000 -697.000
Finans 4.000 -22.000 -259.000 -557.000 -687.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 407.000 159.000 -182.000 -524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 5.129.000 5.129.000 15.383.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 179.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.129.000 5.129.000 15.562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.129.000 5.129.000 15.562.000
Varebeholdning 3.604.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.850.000 2.400.000
Andre fordringer 686.000 2.211.000 2.780.000 4.378.000 318.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.644.000 2.324.000 301.000 19.000 36.000
Sum omløpsmidler 6.935.000 4.535.000 3.081.000 7.247.000 2.755.000
Sum eiendeler 6.935.000 4.535.000 8.210.000 12.376.000 18.317.000
Sum opptjent egenkapital 1.249.000 1.252.000 845.000 0 0
Sum egenkapital 4.420.000 4.423.000 4.016.000 1.086.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 76.000 99.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 76.000 99.000 3.617.000 3.817.000 11.000.000
Leverandørgjeld 21.000 0 9.000 0 12.000
Betalbar skatt 18.000 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.400.000 0 568.000 7.472.000 6.036.000
Sum kortsiktig gjeld 2.439.000 13.000 577.000 7.472.000 6.048.000
Sum gjeld og egenkapital 6.935.000 4.535.000 8.210.000 12.375.000 18.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.496.000 4.522.000 2.504.000 -225.000 -3.293.000
Likviditetsgrad 1 2.8 348.8 5.3 1.0 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 348.8 5.3 1.0 0.5
Soliditet 63.7 97.5 48.9 8.8 6.9
Resultatgrad 94.7 -1263.6 49.6 26.6
Rentedekningsgrad 16.4 -1.1 0.7 0.2
Gjeldsgrad 0.6 0 1 10.4 13.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 12.2 -3.4 3.2 0.9
Signatur
29.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex