Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Io Konsulenten
Juridisk navn:  Io Konsulenten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trosavigveien 187 Trosavigveien 187 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 996351319
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/8/2011 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
608.97%
Resultat  
  
250.09%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.659.000 234.000 0 1.209.000 3.139.000
Resultat: 857.000 -571.000 -781.000 313.000 2.097.000
Egenkapital: 0 -353.000 218.000 1.574.000 3.353.000
Regnskap for  Io Konsulenten
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.659.000 234.000 0 1.209.000 3.139.000
Driftskostnader -803.000 -808.000 -790.000 -870.000 -920.000
Driftsresultat 856.000 -573.000 -790.000 338.000 2.219.000
Finansinntekter 2.000 2.000 10.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 -27.000 -132.000
Finans 2.000 2.000 10.000 -25.000 -122.000
Resultat før skatt 857.000 -571.000 -781.000 313.000 2.097.000
Skattekostnad 0 0 -76.000 -92.000 -568.000
Årsresultat 857.000 -571.000 -856.000 221.000 1.530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.000 233.000 305.000 81.000 4.803.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 624.000 1.552.000 3.828.000 1.009.000
Sum eiendeler 1.367.000 857.000 1.857.000 3.909.000 5.812.000
Sum opptjent egenkapital 0 -353.000 218.000 1.574.000 3.353.000
Sum egenkapital 0 -353.000 218.000 1.574.000 3.353.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 62.000 62.000 75.000 1.619.000
Sum kortsiktig gjeld 1.305.000 1.149.000 1.577.000 2.260.000 840.000
Sum gjeld og egenkapital 1.367.000 858.000 1.857.000 3.909.000 5.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.659.000 234.000 0 2.134.000 3.019.000
Andre inntekter 0 0 0 -925.000 120.000
Driftsinntekter 1.659.000 234.000 0 1.209.000 3.139.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -628.000 -653.000 -619.000 -596.000 -575.000
Avskrivning -72.000 -72.000 -60.000 -37.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -83.000 -111.000 -237.000 -197.000
Driftskostnader -803.000 -808.000 -790.000 -870.000 -920.000
Driftsresultat 856.000 -573.000 -790.000 338.000 2.219.000
Finansinntekter 2.000 2.000 10.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 -27.000 -132.000
Finans 2.000 2.000 10.000 -25.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -504.000 0 -500.000 -2.000.000 0
Årsresultat 857.000 -571.000 -856.000 221.000 1.530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 76.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 4.417.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 228.000 300.000 0 381.000
Sum varige driftsmidler 156.000 228.000 300.000 0 4.798.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 161.000 233.000 305.000 81.000 4.803.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 309.000 293.000 5.000 78.000 105.000
Andre fordringer 4.000 2.000 6.000 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 893.000 330.000 1.541.000 3.751.000 894.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 624.000 1.552.000 3.828.000 1.009.000
Sum eiendeler 1.367.000 857.000 1.857.000 3.909.000 5.812.000
Sum opptjent egenkapital 0 -353.000 218.000 1.574.000 3.353.000
Sum egenkapital 0 -353.000 218.000 1.574.000 3.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 62.000 62.000 75.000 1.619.000
Leverandørgjeld 18.000 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 168.000 583.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 83.000 33.000 25.000 192.000
Utbytte -504.000 0 -500.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 699.000 1.058.000 1.044.000 67.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 1.305.000 1.149.000 1.577.000 2.260.000 840.000
Sum gjeld og egenkapital 1.367.000 858.000 1.857.000 3.909.000 5.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -99.000 -525.000 -25.000 1.568.000 169.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 1 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 1 1.7 1.3
Soliditet 0 -41.1 11.7 40.3 57.7
Resultatgrad 51.6 -244.9 28.0 70.7
Rentedekningsgrad 12.6 16.9
Gjeldsgrad -3.4 7.5 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 62.8 -66.6 8.7 38.4
Signatur
30.11.2011
KARL ERNST KARLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex