Grafisk Form as
Juridisk navn:  Isay Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98238062
C/O Linda Astor Nadderudveien 87 C/O Linda Astor Nadderudveien 87 Fax: 23106311
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 935999960
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/15/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fagregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
530.65%
Resultat  
  
39.33%
Egenkapital  
  
-637.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 391.000 62.000 1.321.000 3.413.000 4.227.000
Resultat: -236.000 -389.000 -234.000 375.000 922.000
Egenkapital: -199.000 37.000 501.000 1.601.000 1.328.000
Regnskap for  Grafisk Form as
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 391.000 62.000 1.321.000 3.413.000 4.227.000
Driftskostnader -627.000 -433.000 -1.512.000 -3.039.000 -3.187.000
Driftsresultat -237.000 -371.000 -191.000 375.000 1.039.000
Finansinntekter 0 24.000 12.000 118.000 7.000
Finanskostnader 0 -43.000 -54.000 -118.000 -124.000
Finans 0 -19.000 -42.000 0 -117.000
Resultat før skatt -236.000 -389.000 -234.000 375.000 922.000
Skattekostnad 0 -75.000 55.000 -102.000 -259.000
Årsresultat -236.000 -464.000 -179.000 273.000 663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 310.000 7.000 3.049.000 47.000 3.458.000
Sum omløpsmidler 118.000 234.000 144.000 2.202.000 1.152.000
Sum eiendeler 428.000 241.000 3.193.000 2.249.000 4.610.000
Sum opptjent egenkapital -274.000 -38.000 426.000 1.451.000 1.178.000
Sum egenkapital -199.000 37.000 501.000 1.601.000 1.328.000
Sum langsiktig gjeld 533.000 0 0 0 2.138.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 205.000 2.692.000 648.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 242.000 3.193.000 2.249.000 4.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 391.000 62.000 1.321.000 3.413.000 4.227.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 391.000 62.000 1.321.000 3.413.000 4.227.000
Varekostnad -259.000 -11.000 -121.000 -429.000 -589.000
Lønninger -119.000 -220.000 -1.094.000 -2.014.000 -2.092.000
Avskrivning -97.000 -7.000 -15.000 -40.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 -195.000 -282.000 -556.000 -429.000
Driftskostnader -627.000 -433.000 -1.512.000 -3.039.000 -3.187.000
Driftsresultat -237.000 -371.000 -191.000 375.000 1.039.000
Finansinntekter 0 24.000 12.000 118.000 7.000
Finanskostnader 0 -43.000 -54.000 -118.000 -124.000
Finans 0 -19.000 -42.000 0 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -236.000 -464.000 -179.000 273.000 663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 75.000 19.000 30.000
Fast eiendom 0 0 2.959.000 0 3.390.000
Maskiner anlegg 1.000 7.000 14.000 0 0
Driftsløsøre 310.000 0 0 28.000 38.000
Sum varige driftsmidler 310.000 7.000 2.974.000 28.000 3.428.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 310.000 7.000 3.049.000 47.000 3.458.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 23.000 4.000 138.000 434.000
Andre fordringer 0 0 -2.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 212.000 142.000 2.035.000 718.000
Sum omløpsmidler 118.000 234.000 144.000 2.202.000 1.152.000
Sum eiendeler 428.000 241.000 3.193.000 2.249.000 4.610.000
Sum opptjent egenkapital -274.000 -38.000 426.000 1.451.000 1.178.000
Sum egenkapital -199.000 37.000 501.000 1.601.000 1.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.500.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 533.000 0 0 0 2.138.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 156.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 99.000 264.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 38.000 89.000 220.000 295.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 87.000 167.000 99.000 173.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 205.000 2.692.000 648.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 429.000 242.000 3.193.000 2.249.000 4.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 29.000 -2.548.000 1.554.000 8.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.1 3.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.1 3.4 1.1
Soliditet -46.4 15.3 15.7 71.2 28.8
Resultatgrad -60.6 -598.4 -14.5 11.0 24.6
Rentedekningsgrad -8.6 -3.3 4.2 8.4
Gjeldsgrad -3.2 5.5 5.4 0.4 2.5
Total kapitalrentabilitet -55.2 -143.4 -5.6 21.9 22.7
Signatur
18.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex