Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isen Holding As
Juridisk navn:  Isen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Veibuststranda 15 Veibuststranda 15 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 917351279
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3300%
Egenkapital  
  
200%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 64.000 -2.000 -6.000
Egenkapital: 51.000 17.000 18.000
Regnskap for  Isen Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -2.000 -6.000
Driftsresultat -3.000 -2.000 -6.000
Finansinntekter 67.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 67.000 0 0
Resultat før skatt 64.000 -2.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 64.000 -2.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 78.000 13.000 18.000
Sum eiendeler 78.000 13.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -13.000 -12.000
Sum egenkapital 51.000 17.000 18.000
Sum langsiktig gjeld -3.000 -3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 78.000 14.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -2.000 -6.000
Driftskostnader -3.000 -2.000 -6.000
Driftsresultat -3.000 -2.000 -6.000
Finansinntekter 67.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 67.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -30.000 0 0
Årsresultat 64.000 -2.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 31.000 1.000 0
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 37.000 3.000 8.000
Sum omløpsmidler 78.000 13.000 18.000
Sum eiendeler 78.000 13.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -13.000 -12.000
Sum egenkapital 51.000 17.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -3.000 -3.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -30.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 78.000 14.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 13.000 18.000
Likviditetsgrad 1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6 0 0
Soliditet 65.4 121.4 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 -0.2 0
Total kapitalrentabilitet 82.1 -14.3 -33.3
Signatur
22.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex