Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ishall I Moss AS
Juridisk navn:  Ishall I Moss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69250601
Postboks 406 Ørejordet Fax:
1501 Moss 1523 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 988698229
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fagregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.62%
Resultat  
  
-1057.14%
Egenkapital  
  
-45.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.085.000 2.141.000 2.125.000 2.092.000 1.909.000
Resultat: -324.000 -28.000 79.000 281.000 -51.000
Egenkapital: -1.043.000 -719.000 -691.000 -770.000 -1.300.000
Regnskap for  Ishall I Moss AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.085.000 2.141.000 2.125.000 2.092.000 1.909.000
Driftskostnader -2.155.000 -1.905.000 -1.770.000 -1.533.000 -1.637.000
Driftsresultat -70.000 236.000 355.000 559.000 273.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -255.000 -265.000 -277.000 -279.000 -324.000
Finans -254.000 -264.000 -276.000 -279.000 -324.000
Resultat før skatt -324.000 -28.000 79.000 281.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -324.000 -28.000 79.000 281.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.768.000 5.048.000 5.329.000 5.556.000
Sum omløpsmidler 941.000 1.344.000 1.484.000 1.101.000 596.000
Sum eiendeler 5.483.000 6.112.000 6.532.000 6.430.000 6.152.000
Sum opptjent egenkapital -1.143.000 -819.000 -791.000 -870.000 -1.400.000
Sum egenkapital -1.043.000 -719.000 -691.000 -770.000 -1.300.000
Sum langsiktig gjeld 6.249.000 6.659.000 7.000.000 7.000.000 7.250.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 172.000 223.000 200.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 5.484.000 6.112.000 6.532.000 6.430.000 6.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000 0 0 0 0
Andre inntekter 2.017.000 2.141.000 2.125.000 2.092.000 1.909.000
Driftsinntekter 2.085.000 2.141.000 2.125.000 2.092.000 1.909.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger -258.000 -187.000 -192.000 -219.000 -270.000
Avskrivning -275.000 -280.000 -281.000 -276.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.622.000 -1.438.000 -1.297.000 -1.038.000 -1.086.000
Driftskostnader -2.155.000 -1.905.000 -1.770.000 -1.533.000 -1.637.000
Driftsresultat -70.000 236.000 355.000 559.000 273.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -255.000 -265.000 -277.000 -279.000 -324.000
Finans -254.000 -264.000 -276.000 -279.000 -324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -324.000 -28.000 79.000 281.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.481.000 4.717.000 4.954.000 5.190.000 5.426.000
Maskiner anlegg 12.000 25.000 59.000 92.000 126.000
Driftsløsøre 49.000 25.000 36.000 47.000 4.000
Sum varige driftsmidler 4.542.000 4.768.000 5.048.000 5.329.000 5.556.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.768.000 5.048.000 5.329.000 5.556.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 164.000 178.000 296.000 280.000
Andre fordringer 0 41.000 39.000 37.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 874.000 1.139.000 1.267.000 767.000 310.000
Sum omløpsmidler 941.000 1.344.000 1.484.000 1.101.000 596.000
Sum eiendeler 5.483.000 6.112.000 6.532.000 6.430.000 6.152.000
Sum opptjent egenkapital -1.143.000 -819.000 -791.000 -870.000 -1.400.000
Sum egenkapital -1.043.000 -719.000 -691.000 -770.000 -1.300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.249.000 6.659.000 7.000.000 7.000.000 7.250.000
Leverandørgjeld 111.000 73.000 53.000 40.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 7.000 10.000 8.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 92.000 160.000 153.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 172.000 223.000 200.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 5.484.000 6.112.000 6.532.000 6.430.000 6.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 663.000 1.172.000 1.261.000 901.000 394.000
Likviditetsgrad 1 3.4 7.8 6.7 5.5 3.0
Likviditetsgrad 2 3.4 7.8 6.7 5.6 3.0
Soliditet -11.8 -10.6 -12.0 -21.1
Resultatgrad -3.4 1 16.7 26.7 14.3
Rentedekningsgrad -0.3 0.9 1.3 2.0 0.8
Gjeldsgrad -6.3 -9.5 -10.5 -9.4 -5.7
Total kapitalrentabilitet -1.3 3.9 5.5 8.7 4.4
Signatur
29.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex