Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ishavsveien Forretningssenter As
Juridisk navn:  Ishavsveien Forretningssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99253456
Postboks 74 Varangerbotn Fax:
9820 Varangerbotn 9820 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 997245008
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/24/2011
Foretakstype: AS
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.77%
Resultat  
  
277.99%
Egenkapital  
  
157.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.473.000 1.515.000 1.545.000 1.468.000 1.668.000
Resultat: 461.000 -259.000 -180.000 157.000 135.000
Egenkapital: 459.000 178.000 455.000 654.000 504.000
Regnskap for  Ishavsveien Forretningssenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.473.000 1.515.000 1.545.000 1.468.000 1.668.000
Driftskostnader -772.000 -1.524.000 -1.440.000 -1.016.000 -1.185.000
Driftsresultat 701.000 -10.000 105.000 452.000 483.000
Finansinntekter 7.000 7.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -247.000 -255.000 -291.000 -301.000 -354.000
Finans -240.000 -248.000 -285.000 -296.000 -348.000
Resultat før skatt 461.000 -259.000 -180.000 157.000 135.000
Skattekostnad -181.000 -18.000 -19.000 -7.000 0
Årsresultat 281.000 -276.000 -199.000 150.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.336.000 5.945.000 6.576.000 7.201.000 7.831.000
Sum omløpsmidler 404.000 277.000 415.000 354.000 206.000
Sum eiendeler 5.740.000 6.222.000 6.991.000 7.555.000 8.037.000
Sum opptjent egenkapital -294.000 -575.000 -298.000 -99.000 -249.000
Sum egenkapital 459.000 178.000 455.000 654.000 504.000
Sum langsiktig gjeld 4.977.000 5.433.000 5.949.000 6.435.000 6.920.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 611.000 588.000 466.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 5.739.000 6.222.000 6.992.000 7.555.000 8.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 55.000 348.000
Andre inntekter 1.473.000 1.515.000 1.545.000 1.413.000 1.320.000
Driftsinntekter 1.473.000 1.515.000 1.545.000 1.468.000 1.668.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 180.000 -453.000 -426.000 -124.000 -180.000
Avskrivning -628.000 -630.000 -630.000 -630.000 -614.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -324.000 -441.000 -384.000 -262.000 -391.000
Driftskostnader -772.000 -1.524.000 -1.440.000 -1.016.000 -1.185.000
Driftsresultat 701.000 -10.000 105.000 452.000 483.000
Finansinntekter 7.000 7.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -247.000 -255.000 -291.000 -301.000 -354.000
Finans -240.000 -248.000 -285.000 -296.000 -348.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 281.000 -276.000 -199.000 150.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.316.000 5.940.000 6.564.000 7.189.000 7.813.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 0 6.000 12.000 18.000
Sum varige driftsmidler 5.331.000 5.940.000 6.571.000 7.201.000 7.831.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.336.000 5.945.000 6.576.000 7.201.000 7.831.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 167.000 47.000 215.000 123.000 0
Andre fordringer 25.000 23.000 23.000 125.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 207.000 177.000 106.000 132.000
Sum omløpsmidler 404.000 277.000 415.000 354.000 206.000
Sum eiendeler 5.740.000 6.222.000 6.991.000 7.555.000 8.037.000
Sum opptjent egenkapital -294.000 -575.000 -298.000 -99.000 -249.000
Sum egenkapital 459.000 178.000 455.000 654.000 504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.977.000 5.433.000 5.949.000 6.435.000 6.920.000
Leverandørgjeld 47.000 19.000 30.000 21.000 46.000
Betalbar skatt 181.000 18.000 19.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 103.000 67.000 71.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 471.000 472.000 368.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 611.000 588.000 466.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 5.739.000 6.222.000 6.992.000 7.555.000 8.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 -334.000 -173.000 -112.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.5 0.7 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.5 0.7 0.8 0.4
Soliditet 8 2.9 6.5 8.7 6.3
Resultatgrad 47.6 -0.7 6.8 30.8 29.0
Rentedekningsgrad 2.8 0.4 1.5 1.4
Gjeldsgrad 11.5 3 14.4 10.6 14.9
Total kapitalrentabilitet 12.3 1.6 6.0 6.1
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex