Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isma Holding AS
Juridisk navn:  Isma Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 192 V Brugate Fax:
3301 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 996072827
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-9.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 0 0 0 57.000
Egenkapital: 101.000 111.000 111.000 111.000 111.000
Regnskap for  Isma Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Finansinntekter 30.000 39.000 39.000 51.000 138.000
Finanskostnader -22.000 -22.000 -23.000 -35.000 -64.000
Finans 8.000 17.000 16.000 16.000 74.000
Resultat før skatt -10.000 0 0 0 57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 0 0 0 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.386.000 4.392.000 4.491.000 4.582.000 4.624.000
Sum omløpsmidler 149.000 157.000 155.000 162.000 243.000
Sum eiendeler 5.535.000 4.549.000 4.646.000 4.744.000 4.867.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum egenkapital 101.000 111.000 111.000 111.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 5.432.000 4.437.000 4.535.000 4.632.000 4.755.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 5.534.000 4.549.000 4.647.000 4.744.000 4.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Finansinntekter 30.000 39.000 39.000 51.000 138.000
Finanskostnader -22.000 -22.000 -23.000 -35.000 -64.000
Finans 8.000 17.000 16.000 16.000 74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 0 0 0 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.386.000 4.392.000 4.491.000 4.582.000 4.624.000
Sum anleggsmidler 5.386.000 4.392.000 4.491.000 4.582.000 4.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 31.000 37.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 125.000 125.000 124.000 123.000
Sum omløpsmidler 149.000 157.000 155.000 162.000 243.000
Sum eiendeler 5.535.000 4.549.000 4.646.000 4.744.000 4.867.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum egenkapital 101.000 111.000 111.000 111.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.432.000 4.437.000 4.535.000 4.632.000 4.755.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 5.534.000 4.549.000 4.647.000 4.744.000 4.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 156.000 154.000 161.000 242.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 162.0 243.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 162.1 243.1
Soliditet 1.8 2.4 2.4 2.3 2.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -0.8 -0.7 1.0 1.9
Gjeldsgrad 53.8 4 40.9 41.7 42.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.5 0.5 0.7 2.5
Signatur
20.10.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex