Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isolasjonsfirma H J Lundemo AS
Juridisk navn:  Isolasjonsfirma H J Lundemo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63970349
Allergotvegen 19 Allergotvegen 19 Fax: 63979076
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 968522779
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/27/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lisbeth Hoff Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.03%
Resultat  
  
-6.83%
Egenkapital  
  
15.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 675.000 682.000 578.000 453.000 590.000
Resultat: 191.000 205.000 156.000 33.000 178.000
Egenkapital: 342.000 295.000 227.000 178.000 172.000
Regnskap for  Isolasjonsfirma H J Lundemo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 675.000 682.000 578.000 453.000 590.000
Driftskostnader -485.000 -478.000 -422.000 -420.000 -412.000
Driftsresultat 190.000 203.000 156.000 33.000 178.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 191.000 205.000 156.000 33.000 178.000
Skattekostnad -45.000 -47.000 -37.000 -7.000 -46.000
Årsresultat 147.000 157.000 119.000 26.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 560.000 518.000 413.000 267.000 367.000
Sum eiendeler 560.000 518.000 413.000 267.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 195.000 127.000 78.000 72.000
Sum egenkapital 342.000 295.000 227.000 178.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 218.000 223.000 186.000 89.000 195.000
Sum gjeld og egenkapital 560.000 518.000 413.000 267.000 367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 675.000 682.000 578.000 453.000 590.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 675.000 682.000 578.000 453.000 590.000
Varekostnad -37.000 -50.000 -9.000 -4.000 -13.000
Lønninger -305.000 -287.000 -247.000 -246.000 -233.000
Avskrivning 0 0 0 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -141.000 -166.000 -170.000 -165.000
Driftskostnader -485.000 -478.000 -422.000 -420.000 -412.000
Driftsresultat 190.000 203.000 156.000 33.000 178.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -90.000 -70.000 -20.000 -80.000
Årsresultat 147.000 157.000 119.000 26.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 197.000 48.000 25.000 108.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 510.000 321.000 365.000 241.000 249.000
Sum omløpsmidler 560.000 518.000 413.000 267.000 367.000
Sum eiendeler 560.000 518.000 413.000 267.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 195.000 127.000 78.000 72.000
Sum egenkapital 342.000 295.000 227.000 178.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 5.000 7.000 2.000 7.000
Betalbar skatt 45.000 47.000 37.000 7.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 56.000 49.000 39.000 42.000
Utbytte -100.000 -90.000 -70.000 -20.000 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 30.000 25.000 23.000 21.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 223.000 186.000 89.000 195.000
Sum gjeld og egenkapital 560.000 518.000 413.000 267.000 367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 295.000 227.000 178.000 172.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.2 3.0 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 2.2 3.1 1.9
Soliditet 61.1 56.9 5 66.7 46.9
Resultatgrad 28.1 29.8 2 7.3 30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 34.1 39.4 37.8 12.4 48.5
Signatur
26.09.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex