Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isowest AS
Juridisk navn:  Isowest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199500
Eidsbakken 81 Eidsbakken 81 Fax: 70199501
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 971082496
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 8/7/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.1%
Resultat  
  
-41.75%
Egenkapital  
  
-3.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.503.000 37.958.000 37.119.000 32.861.000 37.055.000
Resultat: 2.598.000 4.460.000 3.720.000 4.784.000 4.713.000
Egenkapital: 11.378.000 11.776.000 9.588.000 9.204.000 8.117.000
Regnskap for  Isowest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.503.000 37.958.000 37.119.000 32.861.000 37.055.000
Driftskostnader -31.917.000 -33.511.000 -33.423.000 -28.143.000 -32.427.000
Driftsresultat 2.586.000 4.449.000 3.696.000 4.718.000 4.629.000
Finansinntekter 30.000 47.000 43.000 88.000 102.000
Finanskostnader -17.000 -36.000 -20.000 -21.000 -17.000
Finans 13.000 11.000 23.000 67.000 85.000
Resultat før skatt 2.598.000 4.460.000 3.720.000 4.784.000 4.713.000
Skattekostnad -596.000 -1.071.000 -936.000 -1.298.000 -1.286.000
Årsresultat 2.002.000 3.388.000 2.784.000 3.487.000 3.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.443.000 2.742.000 1.499.000 1.030.000 1.046.000
Sum omløpsmidler 15.745.000 15.560.000 14.960.000 15.946.000 14.790.000
Sum eiendeler 19.188.000 18.302.000 16.459.000 16.976.000 15.836.000
Sum opptjent egenkapital 11.178.000 11.576.000 9.388.000 9.004.000 7.917.000
Sum egenkapital 11.378.000 11.776.000 9.588.000 9.204.000 8.117.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 43.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.696.000 6.483.000 6.867.000 7.772.000 7.718.000
Sum gjeld og egenkapital 19.188.000 18.302.000 16.458.000 16.976.000 15.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.301.000 37.829.000 37.119.000 32.861.000 37.055.000
Andre inntekter 202.000 129.000 0 0 0
Driftsinntekter 34.503.000 37.958.000 37.119.000 32.861.000 37.055.000
Varekostnad -18.482.000 -20.175.000 -20.147.000 -17.531.000 -18.077.000
Lønninger -9.835.000 -10.245.000 -9.832.000 -8.562.000 -9.668.000
Avskrivning -433.000 -357.000 -350.000 -281.000 -396.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.167.000 -2.734.000 -3.094.000 -1.769.000 -4.286.000
Driftskostnader -31.917.000 -33.511.000 -33.423.000 -28.143.000 -32.427.000
Driftsresultat 2.586.000 4.449.000 3.696.000 4.718.000 4.629.000
Finansinntekter 30.000 47.000 43.000 88.000 102.000
Finanskostnader -17.000 -36.000 -20.000 -21.000 -17.000
Finans 13.000 11.000 23.000 67.000 85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
Årsresultat 2.002.000 3.388.000 2.784.000 3.487.000 3.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 14.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.337.000 1.524.000 1.499.000 1.016.000 1.034.000
Sum varige driftsmidler 2.337.000 1.524.000 1.499.000 1.016.000 1.034.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.106.000 1.219.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.443.000 2.742.000 1.499.000 1.030.000 1.046.000
Varebeholdning 1.322.000 1.768.000 1.526.000 1.705.000 1.359.000
Kundefordringer 6.367.000 6.963.000 3.775.000 4.814.000 7.334.000
Andre fordringer 65.000 582.000 1.749.000 1.691.000 1.778.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.991.000 6.248.000 7.910.000 7.735.000 4.318.000
Sum omløpsmidler 15.745.000 15.560.000 14.960.000 15.946.000 14.790.000
Sum eiendeler 19.188.000 18.302.000 16.459.000 16.976.000 15.836.000
Sum opptjent egenkapital 11.178.000 11.576.000 9.388.000 9.004.000 7.917.000
Sum egenkapital 11.378.000 11.776.000 9.588.000 9.204.000 8.117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 43.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 43.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 3.841.000 1.817.000 1.648.000 2.256.000 1.900.000
Betalbar skatt 526.000 1.031.000 918.000 1.300.000 1.324.000
Skyldig offentlige avgifter 1.409.000 1.502.000 1.023.000 1.032.000 1.217.000
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 921.000 932.000 878.000 783.000 876.000
Sum kortsiktig gjeld 7.696.000 6.483.000 6.867.000 7.772.000 7.718.000
Sum gjeld og egenkapital 19.188.000 18.302.000 16.458.000 16.976.000 15.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.049.000 9.077.000 8.093.000 8.174.000 7.072.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 2 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 2.1 2 1.9 1.8
Soliditet 59.3 64.3 58.3 54.2 51.3
Resultatgrad 7.5 11.7 1 14.4 12.5
Rentedekningsgrad 152.1 123.6 184.8 228.9 278.3
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 13.6 24.6 22.7 28.3 29.9
Signatur
20.08.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.08.2010
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex