It Business As
Juridisk navn:  It Business As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95193682
Kvitura 74 Kvitura 74 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914829011
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.08%
Resultat  
  
218.31%
Egenkapital  
  
345.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 674.000 566.000 591.000 617.000
Resultat: 84.000 -71.000 75.000 -51.000
Egenkapital: 54.000 -22.000 44.000 -27.000
Regnskap for  It Business As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 674.000 566.000 591.000 617.000
Driftskostnader -589.000 -633.000 -516.000 -668.000
Driftsresultat 85.000 -68.000 75.000 -51.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -3.000 0 0
Finans -2.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt 84.000 -71.000 75.000 -51.000
Skattekostnad -8.000 5.000 -5.000 0
Årsresultat 76.000 -66.000 71.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 179.000 74.000 113.000 32.000
Sum eiendeler 179.000 74.000 113.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -52.000 14.000 -57.000
Sum egenkapital 54.000 -22.000 44.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 125.000 96.000 69.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 74.000 113.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 674.000 566.000 591.000 617.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 674.000 566.000 591.000 617.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -488.000 -514.000 -428.000 -579.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -119.000 -88.000 -89.000
Driftskostnader -589.000 -633.000 -516.000 -668.000
Driftsresultat 85.000 -68.000 75.000 -51.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -3.000 0 0
Finans -2.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 -66.000 71.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 1.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 73.000 88.000 32.000
Sum omløpsmidler 179.000 74.000 113.000 32.000
Sum eiendeler 179.000 74.000 113.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -52.000 14.000 -57.000
Sum egenkapital 54.000 -22.000 44.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 -5.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 49.000 30.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 52.000 35.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 96.000 69.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 74.000 113.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 -22.000 44.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 1.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8 1.6 0.6
Soliditet 30.2 -29.7 38.9 -84.4
Resultatgrad 12.6 12.7 -8.3
Rentedekningsgrad 1 -22.7
Gjeldsgrad 2.3 -4.4 1.6 -2.2
Total kapitalrentabilitet 49.2 -91.9 66.4 -159.4
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex