Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Itv Studios Norway As
Juridisk navn:  Itv Studios Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90954670
Sandakerveien 24C Sandakerveien 24C Fax:
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990964076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 79
Etableringsdato: 1/5/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.17%
Resultat  
  
-1232.47%
Egenkapital  
  
-149.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.399.000 89.538.000 95.864.000 88.240.000 54.059.000
Resultat: -37.216.000 -2.793.000 4.245.000 5.097.000 10.575.000
Egenkapital: -12.701.000 25.515.000 27.704.000 24.498.000 20.026.000
Regnskap for  Itv Studios Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.399.000 89.538.000 95.864.000 88.240.000 54.059.000
Driftskostnader -66.411.000 -92.320.000 -91.623.000 -83.109.000 -43.878.000
Driftsresultat -37.012.000 -2.782.000 4.241.000 5.132.000 10.181.000
Finansinntekter 4.000 11.000 16.000 12.000 462.000
Finanskostnader -207.000 -21.000 -12.000 -47.000 -68.000
Finans -203.000 -10.000 4.000 -35.000 394.000
Resultat før skatt -37.216.000 -2.793.000 4.245.000 5.097.000 10.575.000
Skattekostnad -621.000 605.000 -1.039.000 -1.533.000 -2.876.000
Årsresultat -37.837.000 -2.189.000 3.206.000 3.564.000 7.699.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.309.000 3.301.000 2.769.000 1.705.000 614.000
Sum omløpsmidler 49.491.000 32.953.000 42.107.000 43.302.000 50.348.000
Sum eiendeler 53.800.000 36.254.000 44.876.000 45.007.000 50.962.000
Sum opptjent egenkapital -12.940.000 25.277.000 27.465.000 24.259.000 19.787.000
Sum egenkapital -12.701.000 25.515.000 27.704.000 24.498.000 20.026.000
Sum langsiktig gjeld 10.434.000 0 91.000 219.000 0
Sum kortsiktig gjeld 56.068.000 10.739.000 17.081.000 20.290.000 30.936.000
Sum gjeld og egenkapital 53.801.000 36.255.000 44.876.000 45.007.000 50.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.819.000 89.293.000 95.430.000 76.122.000 48.455.000
Andre inntekter 580.000 245.000 434.000 12.118.000 5.604.000
Driftsinntekter 29.399.000 89.538.000 95.864.000 88.240.000 54.059.000
Varekostnad -33.801.000 -52.191.000 -42.136.000 -35.041.000 -12.506.000
Lønninger -22.582.000 -31.102.000 -42.124.000 -42.141.000 -25.553.000
Avskrivning -4.089.000 -866.000 -690.000 -691.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.939.000 -8.161.000 -6.673.000 -5.236.000 -5.301.000
Driftskostnader -66.411.000 -92.320.000 -91.623.000 -83.109.000 -43.878.000
Driftsresultat -37.012.000 -2.782.000 4.241.000 5.132.000 10.181.000
Finansinntekter 4.000 11.000 16.000 12.000 462.000
Finanskostnader -207.000 -21.000 -12.000 -47.000 -68.000
Finans -203.000 -10.000 4.000 -35.000 394.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.837.000 -2.189.000 3.206.000 3.564.000 7.699.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 514.000 0 0 118.000
Fast eiendom 2.236.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.073.000 2.787.000 2.769.000 1.705.000 496.000
Sum varige driftsmidler 4.309.000 2.787.000 2.769.000 1.705.000 496.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.309.000 3.301.000 2.769.000 1.705.000 614.000
Varebeholdning 17.343.000 7.994.000 4.272.000 4.511.000 6.608.000
Kundefordringer 16.290.000 12.887.000 31.374.000 15.937.000 21.152.000
Andre fordringer 1.302.000 2.908.000 658.000 1.827.000 753.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.556.000 9.164.000 5.803.000 21.027.000 18.835.000
Sum omløpsmidler 49.491.000 32.953.000 42.107.000 43.302.000 50.348.000
Sum eiendeler 53.800.000 36.254.000 44.876.000 45.007.000 50.962.000
Sum opptjent egenkapital -12.940.000 25.277.000 27.465.000 24.259.000 19.787.000
Sum egenkapital -12.701.000 25.515.000 27.704.000 24.498.000 20.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 91.000 219.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.902.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.434.000 0 91.000 219.000 0
Leverandørgjeld 40.000 164.000 2.220.000 1.875.000 535.000
Betalbar skatt 0 0 1.168.000 1.196.000 2.925.000
Skyldig offentlige avgifter 7.071.000 3.991.000 5.405.000 3.448.000 7.193.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.056.000 6.584.000 8.289.000 13.770.000 20.282.000
Sum kortsiktig gjeld 56.068.000 10.739.000 17.081.000 20.290.000 30.936.000
Sum gjeld og egenkapital 53.801.000 36.255.000 44.876.000 45.007.000 50.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.577.000 22.214.000 25.026.000 23.012.000 19.412.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3.1 2.5 2.1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 2.3 2.2 1.9 1.5
Soliditet -23.6 70.4 61.7 54.4 39.3
Resultatgrad -125.9 -3.1 4.4 5.8 18.8
Rentedekningsgrad -178.8 -132.5 353.4 109.2 156.5
Gjeldsgrad -5.2 0.4 0.6 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -68.8 -7.6 9.5 11.4 20.9
Signatur
06.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex