Ivar S Løge AS
Juridisk navn:  Ivar S Løge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66807120
Trollåsveien 8 Trollåsveien 8 Fax: 66802901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 982775183
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 25.08.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
483,92%
Egenkapital  
  
-27,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 1.515.000 0 0 0 0
Resultat: 75.805.000 12.982.000 29.081.000 51.087.000 24.852.000
Egenkapital: 338.066.000 464.859.000 452.113.000 423.927.000 376.317.000
Regnskap for  Ivar S Løge AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.515.000 0 0 0 0
Driftskostnader -2.150.000 54.000 -1.092.000 -1.774.000 -2.036.000
Driftsresultat -635.000 54.000 -1.091.000 -1.774.000 -2.036.000
Finansinntekter 84.823.000 16.038.000 49.286.000 56.506.000 38.543.000
Finanskostnader -8.384.000 -3.108.000 -19.114.000 -3.644.000 -11.655.000
Finans 76.439.000 12.930.000 30.172.000 52.862.000 26.888.000
Resultat før skatt 75.805.000 12.982.000 29.081.000 51.087.000 24.852.000
Skattekostnad -2.464.000 -236.000 -894.000 -3.477.000 -3.023.000
Årsresultat 73.340.000 12.746.000 28.187.000 47.610.000 21.829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.367.000 75.408.000 76.944.000 97.262.000 99.687.000
Sum omløpsmidler 472.135.000 406.119.000 388.598.000 358.164.000 315.840.000
Sum eiendeler 543.502.000 481.527.000 465.542.000 455.426.000 415.527.000
Sum opptjent egenkapital 230.237.000 179.412.000 166.666.000 138.480.000 90.870.000
Sum egenkapital 338.066.000 464.859.000 452.113.000 423.927.000 376.317.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 216.000 1.560.000 1.329.000
Sum kortsiktig gjeld 205.436.000 16.667.000 13.214.000 29.939.000 37.881.000
Sum gjeld og egenkapital 543.502.000 481.526.000 465.543.000 455.426.000 415.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.515.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.515.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -171.000 -171.000 -200.000 -228.000 -261.000
Avskrivning -327.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.652.000 225.000 -892.000 -1.546.000 -1.775.000
Driftskostnader -2.150.000 54.000 -1.092.000 -1.774.000 -2.036.000
Driftsresultat -635.000 54.000 -1.091.000 -1.774.000 -2.036.000
Finansinntekter 84.823.000 16.038.000 49.286.000 56.506.000 38.543.000
Finanskostnader -8.384.000 -3.108.000 -19.114.000 -3.644.000 -11.655.000
Finans 76.439.000 12.930.000 30.172.000 52.862.000 26.888.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.340.000 12.746.000 28.187.000 47.610.000 21.829.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 1.380.000 0 0 0
Fast eiendom 550.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 550.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 70.800.000 74.028.000 76.944.000 97.262.000 99.687.000
Sum anleggsmidler 71.367.000 75.408.000 76.944.000 97.262.000 99.687.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.496.000 1.581.000 687.000 2.317.000 3.886.000
Sum investeringer 457.483.000 404.443.000 378.406.000 352.867.000 310.441.000
Kasse, bank 10.155.000 94.000 9.505.000 1.230.000 113.000
Sum omløpsmidler 472.135.000 406.119.000 388.598.000 358.164.000 315.840.000
Sum eiendeler 543.502.000 481.527.000 465.542.000 455.426.000 415.527.000
Sum opptjent egenkapital 230.237.000 179.412.000 166.666.000 138.480.000 90.870.000
Sum egenkapital 338.066.000 464.859.000 452.113.000 423.927.000 376.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 216.000 1.560.000 1.329.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.999.000 0 0 5.622.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 216.000 1.560.000 1.329.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.102.000 1.807.000 2.123.000 2.875.000 3.281.000
Skyldig offentlige avgifter 0 78.000 62.000 63.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.334.000 8.782.000 11.029.000 27.001.000 28.920.000
Sum kortsiktig gjeld 205.436.000 16.667.000 13.214.000 29.939.000 37.881.000
Sum gjeld og egenkapital 543.502.000 481.526.000 465.543.000 455.426.000 415.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.699.000 389.452.000 375.384.000 328.225.000 277.959.000
Likviditetsgrad 1 2.3 24.4 29.4 12.0 8.3
Likviditetsgrad 2 2.3 24.4 29.5 12.0 8.4
Soliditet 62.2 96.5 97.1 93.1 90.6
Resultatgrad -41.9
Rentedekningsgrad -0.1 5.2 2.5 15.0 3.1
Gjeldsgrad 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.5 3.3 10.4 12.0 8.8
Signatur
29.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex