Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivar S Løge AS
Juridisk navn:  Ivar S Løge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66807120
Trollåsveien 8 Trollåsveien 8 Fax: 66802901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 982775183
Aksjekapital: 2.939.652 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Hasner Kjelstrup & Wiggen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6744.92%
Egenkapital  
  
6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 24.852.000 -374.000 45.919.000 53.107.000 -125.108.000
Egenkapital: 376.317.000 354.487.000 362.861.000 336.319.000 321.842.000
Regnskap for  Ivar S Løge AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000 -2.728.000
Driftsresultat -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000 -2.728.000
Finansinntekter 38.543.000 1.828.000 57.091.000 75.304.000 -80.952.000
Finanskostnader -11.655.000 -694.000 -9.703.000 -21.208.000 -41.428.000
Finans 26.888.000 1.134.000 47.388.000 54.096.000 -122.380.000
Resultat før skatt 24.852.000 -374.000 45.919.000 53.107.000 -125.108.000
Skattekostnad -3.023.000 -2.501.000 -4.377.000 -3.630.000 5.516.000
Årsresultat 21.829.000 -2.875.000 41.542.000 49.477.000 -119.593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.687.000 94.521.000 91.270.000 69.564.000 68.648.000
Sum omløpsmidler 315.840.000 306.144.000 315.533.000 302.731.000 255.872.000
Sum eiendeler 415.527.000 400.665.000 406.803.000 372.295.000 324.520.000
Sum opptjent egenkapital 90.870.000 69.040.000 77.916.000 51.373.000 -13.104.000
Sum egenkapital 376.317.000 354.487.000 362.861.000 336.319.000 321.842.000
Sum langsiktig gjeld 1.329.000 1.663.000 2.091.000 436.000 0
Sum kortsiktig gjeld 37.881.000 44.514.000 41.850.000 35.540.000 2.679.000
Sum gjeld og egenkapital 415.527.000 400.664.000 406.803.000 372.295.000 324.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -261.000 -228.000 -228.000 -114.000 -114.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.775.000 -1.281.000 -1.240.000 -874.000 -2.614.000
Driftskostnader -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000 -2.728.000
Driftsresultat -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000 -2.728.000
Finansinntekter 38.543.000 1.828.000 57.091.000 75.304.000 -80.952.000
Finanskostnader -11.655.000 -694.000 -9.703.000 -21.208.000 -41.428.000
Finans 26.888.000 1.134.000 47.388.000 54.096.000 -122.380.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -6.000.000 -15.000.000 -35.000.000 0
Årsresultat 21.829.000 -2.875.000 41.542.000 49.477.000 -119.593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.833.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 99.687.000 94.521.000 91.270.000 69.564.000 66.816.000
Sum anleggsmidler 99.687.000 94.521.000 91.270.000 69.564.000 68.648.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.886.000 4.246.000 3.583.000 1.751.000 3.271.000
Sum investeringer 310.441.000 297.875.000 301.505.000 216.324.000 123.355.000
Kasse, bank 113.000 522.000 1.444.000 80.007.000 121.747.000
Sum omløpsmidler 315.840.000 306.144.000 315.533.000 302.731.000 255.872.000
Sum eiendeler 415.527.000 400.665.000 406.803.000 372.295.000 324.520.000
Sum opptjent egenkapital 90.870.000 69.040.000 77.916.000 51.373.000 -13.104.000
Sum egenkapital 376.317.000 354.487.000 362.861.000 336.319.000 321.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.329.000 1.663.000 2.091.000 436.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.622.000 7.963.000 4.746.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.329.000 1.663.000 2.091.000 436.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.281.000 2.730.000 2.353.000 495.000 2.635.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 59.000 59.000 45.000 44.000
Utbytte 0 -6.000.000 -15.000.000 -35.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 28.920.000 27.762.000 19.692.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.881.000 44.514.000 41.850.000 35.540.000 2.679.000
Sum gjeld og egenkapital 415.527.000 400.664.000 406.803.000 372.295.000 324.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 277.959.000 261.630.000 273.683.000 267.191.000 253.193.000
Likviditetsgrad 1 8.3 6.9 7.5 8.5 95.5
Likviditetsgrad 2 8.4 6.9 7.6 8.6 95.6
Soliditet 90.6 88.5 89.2 90.3 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 3.1 0.5 5.7 3.5 -2.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.8 0.1 13.7 20.0 -25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex