Ivar S Løge AS
Juridisk navn:  Ivar S Løge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66807120
Trollåsveien 8 Trollåsveien 8 Fax: 66802901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 982775183
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 25.08.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-55,36%
Egenkapital  
  
2,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 12.982.000 29.081.000 51.087.000 24.852.000 -374.000
Egenkapital: 464.859.000 452.113.000 423.927.000 376.317.000 354.487.000
Regnskap for  Ivar S Løge AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 54.000 -1.092.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000
Driftsresultat 54.000 -1.091.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000
Finansinntekter 16.038.000 49.286.000 56.506.000 38.543.000 1.828.000
Finanskostnader -3.108.000 -19.114.000 -3.644.000 -11.655.000 -694.000
Finans 12.930.000 30.172.000 52.862.000 26.888.000 1.134.000
Resultat før skatt 12.982.000 29.081.000 51.087.000 24.852.000 -374.000
Skattekostnad -236.000 -894.000 -3.477.000 -3.023.000 -2.501.000
Årsresultat 12.746.000 28.187.000 47.610.000 21.829.000 -2.875.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.408.000 76.944.000 97.262.000 99.687.000 94.521.000
Sum omløpsmidler 406.119.000 388.598.000 358.164.000 315.840.000 306.144.000
Sum eiendeler 481.527.000 465.542.000 455.426.000 415.527.000 400.665.000
Sum opptjent egenkapital 179.412.000 166.666.000 138.480.000 90.870.000 69.040.000
Sum egenkapital 464.859.000 452.113.000 423.927.000 376.317.000 354.487.000
Sum langsiktig gjeld 0 216.000 1.560.000 1.329.000 1.663.000
Sum kortsiktig gjeld 16.667.000 13.214.000 29.939.000 37.881.000 44.514.000
Sum gjeld og egenkapital 481.526.000 465.543.000 455.426.000 415.527.000 400.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -171.000 -200.000 -228.000 -261.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 225.000 -892.000 -1.546.000 -1.775.000 -1.281.000
Driftskostnader 54.000 -1.092.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000
Driftsresultat 54.000 -1.091.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000
Finansinntekter 16.038.000 49.286.000 56.506.000 38.543.000 1.828.000
Finanskostnader -3.108.000 -19.114.000 -3.644.000 -11.655.000 -694.000
Finans 12.930.000 30.172.000 52.862.000 26.888.000 1.134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -6.000.000
Årsresultat 12.746.000 28.187.000 47.610.000 21.829.000 -2.875.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.380.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 74.028.000 76.944.000 97.262.000 99.687.000 94.521.000
Sum anleggsmidler 75.408.000 76.944.000 97.262.000 99.687.000 94.521.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.581.000 687.000 2.317.000 3.886.000 4.246.000
Sum investeringer 404.443.000 378.406.000 352.867.000 310.441.000 297.875.000
Kasse, bank 94.000 9.505.000 1.230.000 113.000 522.000
Sum omløpsmidler 406.119.000 388.598.000 358.164.000 315.840.000 306.144.000
Sum eiendeler 481.527.000 465.542.000 455.426.000 415.527.000 400.665.000
Sum opptjent egenkapital 179.412.000 166.666.000 138.480.000 90.870.000 69.040.000
Sum egenkapital 464.859.000 452.113.000 423.927.000 376.317.000 354.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 216.000 1.560.000 1.329.000 1.663.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.999.000 0 0 5.622.000 7.963.000
Sum langsiktig gjeld 0 216.000 1.560.000 1.329.000 1.663.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.807.000 2.123.000 2.875.000 3.281.000 2.730.000
Skyldig offentlige avgifter 78.000 62.000 63.000 59.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.782.000 11.029.000 27.001.000 28.920.000 27.762.000
Sum kortsiktig gjeld 16.667.000 13.214.000 29.939.000 37.881.000 44.514.000
Sum gjeld og egenkapital 481.526.000 465.543.000 455.426.000 415.527.000 400.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 389.452.000 375.384.000 328.225.000 277.959.000 261.630.000
Likviditetsgrad 1 24.4 29.4 12.0 8.3 6.9
Likviditetsgrad 2 24.4 29.5 12.0 8.4 6.9
Soliditet 96.5 97.1 93.1 90.6 88.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 5.2 2.5 15.0 3.1 0.5
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 10.4 12.0 8.8 0.1
Signatur
29.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex