Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivar S Løge AS
Juridisk navn:  Ivar S Løge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66807120
Trollåsveien 8 Trollåsveien 8 Fax: 66802901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 982775183
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-43.08%
Egenkapital  
  
6.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 29.081.000 51.087.000 24.852.000 -374.000 45.919.000
Egenkapital: 452.113.000 423.927.000 376.317.000 354.487.000 362.861.000
Regnskap for  Ivar S Løge AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.092.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000
Driftsresultat -1.091.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000
Finansinntekter 49.286.000 56.506.000 38.543.000 1.828.000 57.091.000
Finanskostnader -19.114.000 -3.644.000 -11.655.000 -694.000 -9.703.000
Finans 30.172.000 52.862.000 26.888.000 1.134.000 47.388.000
Resultat før skatt 29.081.000 51.087.000 24.852.000 -374.000 45.919.000
Skattekostnad -894.000 -3.477.000 -3.023.000 -2.501.000 -4.377.000
Årsresultat 28.187.000 47.610.000 21.829.000 -2.875.000 41.542.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.944.000 97.262.000 99.687.000 94.521.000 91.270.000
Sum omløpsmidler 388.598.000 358.164.000 315.840.000 306.144.000 315.533.000
Sum eiendeler 465.542.000 455.426.000 415.527.000 400.665.000 406.803.000
Sum opptjent egenkapital 166.666.000 138.480.000 90.870.000 69.040.000 77.916.000
Sum egenkapital 452.113.000 423.927.000 376.317.000 354.487.000 362.861.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 1.560.000 1.329.000 1.663.000 2.091.000
Sum kortsiktig gjeld 13.214.000 29.939.000 37.881.000 44.514.000 41.850.000
Sum gjeld og egenkapital 465.543.000 455.426.000 415.527.000 400.664.000 406.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -200.000 -228.000 -261.000 -228.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -892.000 -1.546.000 -1.775.000 -1.281.000 -1.240.000
Driftskostnader -1.092.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000
Driftsresultat -1.091.000 -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000
Finansinntekter 49.286.000 56.506.000 38.543.000 1.828.000 57.091.000
Finanskostnader -19.114.000 -3.644.000 -11.655.000 -694.000 -9.703.000
Finans 30.172.000 52.862.000 26.888.000 1.134.000 47.388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000 -15.000.000
Årsresultat 28.187.000 47.610.000 21.829.000 -2.875.000 41.542.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 76.944.000 97.262.000 99.687.000 94.521.000 91.270.000
Sum anleggsmidler 76.944.000 97.262.000 99.687.000 94.521.000 91.270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 687.000 2.317.000 3.886.000 4.246.000 3.583.000
Sum investeringer 378.406.000 352.867.000 310.441.000 297.875.000 301.505.000
Kasse, bank 9.505.000 1.230.000 113.000 522.000 1.444.000
Sum omløpsmidler 388.598.000 358.164.000 315.840.000 306.144.000 315.533.000
Sum eiendeler 465.542.000 455.426.000 415.527.000 400.665.000 406.803.000
Sum opptjent egenkapital 166.666.000 138.480.000 90.870.000 69.040.000 77.916.000
Sum egenkapital 452.113.000 423.927.000 376.317.000 354.487.000 362.861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 216.000 1.560.000 1.329.000 1.663.000 2.091.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 5.622.000 7.963.000 4.746.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 1.560.000 1.329.000 1.663.000 2.091.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.123.000 2.875.000 3.281.000 2.730.000 2.353.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 63.000 59.000 59.000 59.000
Utbytte 0 0 0 -6.000.000 -15.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.029.000 27.001.000 28.920.000 27.762.000 19.692.000
Sum kortsiktig gjeld 13.214.000 29.939.000 37.881.000 44.514.000 41.850.000
Sum gjeld og egenkapital 465.543.000 455.426.000 415.527.000 400.664.000 406.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 375.384.000 328.225.000 277.959.000 261.630.000 273.683.000
Likviditetsgrad 1 29.4 12.0 8.3 6.9 7.5
Likviditetsgrad 2 29.5 12.0 8.4 6.9 7.6
Soliditet 97.1 93.1 90.6 88.5 89.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2.5 15.0 3.1 0.5 5.7
Gjeldsgrad 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.4 12.0 8.8 0.1 13.7
Signatur
20.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex