Ivar S Løge AS
Juridisk navn:  Ivar S Løge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66807120
Trollåsveien 8 Trollåsveien 8 Fax: 66802901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 982775183
Aksjekapital: 2.939.652 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Hasner Kjelstrup & Wiggen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
105.56%
Egenkapital  
  
12.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 51.087.000 24.852.000 -374.000 45.919.000 53.107.000
Egenkapital: 423.927.000 376.317.000 354.487.000 362.861.000 336.319.000
Regnskap for  Ivar S Løge AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000
Driftsresultat -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000
Finansinntekter 56.506.000 38.543.000 1.828.000 57.091.000 75.304.000
Finanskostnader -3.644.000 -11.655.000 -694.000 -9.703.000 -21.208.000
Finans 52.862.000 26.888.000 1.134.000 47.388.000 54.096.000
Resultat før skatt 51.087.000 24.852.000 -374.000 45.919.000 53.107.000
Skattekostnad -3.477.000 -3.023.000 -2.501.000 -4.377.000 -3.630.000
Årsresultat 47.610.000 21.829.000 -2.875.000 41.542.000 49.477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.262.000 99.687.000 94.521.000 91.270.000 69.564.000
Sum omløpsmidler 358.164.000 315.840.000 306.144.000 315.533.000 302.731.000
Sum eiendeler 455.426.000 415.527.000 400.665.000 406.803.000 372.295.000
Sum opptjent egenkapital 138.480.000 90.870.000 69.040.000 77.916.000 51.373.000
Sum egenkapital 423.927.000 376.317.000 354.487.000 362.861.000 336.319.000
Sum langsiktig gjeld 1.560.000 1.329.000 1.663.000 2.091.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 29.939.000 37.881.000 44.514.000 41.850.000 35.540.000
Sum gjeld og egenkapital 455.426.000 415.527.000 400.664.000 406.803.000 372.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -228.000 -261.000 -228.000 -228.000 -114.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.546.000 -1.775.000 -1.281.000 -1.240.000 -874.000
Driftskostnader -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000
Driftsresultat -1.774.000 -2.036.000 -1.509.000 -1.468.000 -988.000
Finansinntekter 56.506.000 38.543.000 1.828.000 57.091.000 75.304.000
Finanskostnader -3.644.000 -11.655.000 -694.000 -9.703.000 -21.208.000
Finans 52.862.000 26.888.000 1.134.000 47.388.000 54.096.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -6.000.000 -15.000.000 -35.000.000
Årsresultat 47.610.000 21.829.000 -2.875.000 41.542.000 49.477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 97.262.000 99.687.000 94.521.000 91.270.000 69.564.000
Sum anleggsmidler 97.262.000 99.687.000 94.521.000 91.270.000 69.564.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.317.000 3.886.000 4.246.000 3.583.000 1.751.000
Sum investeringer 352.867.000 310.441.000 297.875.000 301.505.000 216.324.000
Kasse, bank 1.230.000 113.000 522.000 1.444.000 80.007.000
Sum omløpsmidler 358.164.000 315.840.000 306.144.000 315.533.000 302.731.000
Sum eiendeler 455.426.000 415.527.000 400.665.000 406.803.000 372.295.000
Sum opptjent egenkapital 138.480.000 90.870.000 69.040.000 77.916.000 51.373.000
Sum egenkapital 423.927.000 376.317.000 354.487.000 362.861.000 336.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.560.000 1.329.000 1.663.000 2.091.000 436.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.622.000 7.963.000 4.746.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.560.000 1.329.000 1.663.000 2.091.000 436.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.875.000 3.281.000 2.730.000 2.353.000 495.000
Skyldig offentlige avgifter 63.000 59.000 59.000 59.000 45.000
Utbytte 0 0 -6.000.000 -15.000.000 -35.000.000
Annen kortsiktig gjeld 27.001.000 28.920.000 27.762.000 19.692.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.939.000 37.881.000 44.514.000 41.850.000 35.540.000
Sum gjeld og egenkapital 455.426.000 415.527.000 400.664.000 406.803.000 372.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 328.225.000 277.959.000 261.630.000 273.683.000 267.191.000
Likviditetsgrad 1 12.0 8.3 6.9 7.5 8.5
Likviditetsgrad 2 12.0 8.4 6.9 7.6 8.6
Soliditet 93.1 90.6 88.5 89.2 90.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 15.0 3.1 0.5 5.7 3.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.0 8.8 0.1 13.7 20.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex