Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivar Teigaas Holding AS
Juridisk navn:  Ivar Teigaas Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91760675
Olav Magnussons Veg 62 Olav Magnussons Veg 62 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 992069678
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjeøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-31.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 -9.000 146.000 -7.000 -7.000
Egenkapital: 164.000 240.000 449.000 403.000 410.000
Regnskap for  Ivar Teigaas Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -11.000 -12.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat -19.000 -11.000 -12.000 -11.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 2.000 158.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 158.000 4.000 5.000
Resultat før skatt -18.000 -9.000 146.000 -7.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -9.000 146.000 -7.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 126.000 97.000 337.000
Sum omløpsmidler 126.000 213.000 333.000 306.000 220.000
Sum eiendeler 174.000 261.000 459.000 403.000 557.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 140.000 349.000 303.000 310.000
Sum egenkapital 164.000 240.000 449.000 403.000 410.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 21.000 10.000 0 147.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 261.000 459.000 403.000 557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -11.000 -12.000 -11.000 -12.000
Driftskostnader -19.000 -11.000 -12.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat -19.000 -11.000 -12.000 -11.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 2.000 158.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 158.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -9.000 146.000 -7.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 126.000 97.000 337.000
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 126.000 97.000 337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 213.000 333.000 304.000 220.000
Sum omløpsmidler 126.000 213.000 333.000 306.000 220.000
Sum eiendeler 174.000 261.000 459.000 403.000 557.000
Sum opptjent egenkapital 64.000 140.000 349.000 303.000 310.000
Sum egenkapital 164.000 240.000 449.000 403.000 410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 21.000 10.000 0 147.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 21.000 10.000 0 147.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 261.000 459.000 403.000 557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 192.000 323.000 306.000 73.000
Likviditetsgrad 1 12.6 10.1 33.3 1.5
Likviditetsgrad 2 12.6 10.1 33.3 0.0 1.5
Soliditet 94.3 9 97.8 100.0 73.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.4
Total kapitalrentabilitet -10.3 -3.4 31.8 -1.7 -1.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex