Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivars Marskin
Juridisk navn:  Ivars Marskin
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46283468
Ljønesveien 112 Ljønesveien 112 Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 918480331
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/9/2017 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Siffo As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 1.057.000
Resultat: 845.000
Egenkapital: 643.000
Regnskap for  Ivars Marskin
Resultat 2017
Driftsinntekter 1.057.000
Driftskostnader -213.000
Driftsresultat 845.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 845.000
Skattekostnad -202.000
Årsresultat 643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000
Sum omløpsmidler 1.001.000
Sum eiendeler 1.062.000
Sum opptjent egenkapital 643.000
Sum egenkapital 643.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.057.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.057.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -203.000
Driftskostnader -213.000
Driftsresultat 845.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 61.000
Sum varige driftsmidler 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 61.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 821.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 180.000
Sum omløpsmidler 1.001.000
Sum eiendeler 1.062.000
Sum opptjent egenkapital 643.000
Sum egenkapital 643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 15.000
Betalbar skatt 202.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 583.000
Likviditetsgrad 1 2.4
Likviditetsgrad 2 2.4
Soliditet 60.6
Resultatgrad 79.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 79.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex