Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivergården As
Juridisk navn:  Ivergården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95273790
Hålopveien 193 Hålopveien 193 Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 918539425
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
63.64%
Resultat  
  
7.69%
Egenkapital  
  
-131.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 72.000 44.000
Resultat: -72.000 -78.000
Egenkapital: -125.000 -54.000
Regnskap for  Ivergården As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 72.000 44.000
Driftskostnader -113.000 -106.000
Driftsresultat -41.000 -62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -16.000
Finans -31.000 -16.000
Resultat før skatt -72.000 -78.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -72.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 951.000 1.025.000
Sum omløpsmidler 120.000 138.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -78.000
Sum egenkapital -125.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 1.173.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.000 44.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 72.000 44.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -52.000 -24.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -82.000
Driftskostnader -113.000 -106.000
Driftsresultat -41.000 -62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -16.000
Finans -31.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -72.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 793.000 803.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 157.000 222.000
Sum varige driftsmidler 951.000 1.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 951.000 1.025.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 118.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 138.000
Sum omløpsmidler 120.000 138.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -78.000
Sum egenkapital -125.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.173.000 1.131.000
Leverandørgjeld 10.000 82.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 53.000
Likviditetsgrad 1 5.2 1.6
Likviditetsgrad 2 5.2 1.6
Soliditet -11.7 -4.6
Resultatgrad -56.9 -140.9
Rentedekningsgrad -1.3 -3.9
Gjeldsgrad -9.6 -22.5
Total kapitalrentabilitet -3.8 -5.3
Signatur
10.02.2017
ALLE AKSJONÆRER OG STYRETS MEDLEMMER HAR SIGNATURRETT I SELSKAPET.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex