Iversen Alf
Juridisk navn:  Iversen Alf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75777483
Søndre Røtnes Søndre Røtnes Fax: 75776071
8289 Engeløya 8289 Engeløya
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 969188287
Aksjekapital: -4 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.81%
Resultat  
  
-22.86%
Egenkapital  
  
-22.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.000 59.000 55.000 50.000 54.000
Resultat: 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Egenkapital: 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Regnskap for  Iversen Alf
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.000 59.000 55.000 50.000 54.000
Driftskostnader -14.000 -24.000 -21.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Sum eiendeler 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Sum egenkapital 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 11.000 11.000 12.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 59.000 55.000 50.000 54.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 59.000 55.000 50.000 54.000
Varekostnad -14.000 -24.000 -21.000 -22.000 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -24.000 -21.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Sum omløpsmidler 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Sum eiendeler 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Sum egenkapital 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 11.000 11.000 12.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 11.000 11.000 12.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000 46.000 45.000 39.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 35.000 34.000 27.000 33.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.2 4.1 3.3 4.0
Likviditetsgrad 2 4.4 4.2 4.1 3.3 4.1
Soliditet 77.1 76.1 75.6 69.2 75.0
Resultatgrad 64.3 59.3 61.8 5 61.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 77.1 76.1 75.6 69.2 75.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex