Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivi AS
Juridisk navn:  Ivi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55510648
Bjørndalsbrotet 59 Bjørndalsbrotet 59 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982182611
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-633.56%
Egenkapital  
  
-62.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.071.000 -146.000 -311.000 378.000 -13.000
Egenkapital: 620.000 1.635.000 1.781.000 2.091.000 1.713.000
Regnskap for  Ivi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -36.000 -25.000 -30.000 -38.000 -24.000
Driftsresultat -36.000 -25.000 -30.000 -38.000 -24.000
Finansinntekter 417.000 0 0 500.000 24.000
Finanskostnader -1.451.000 -121.000 -281.000 -84.000 -13.000
Finans -1.034.000 -121.000 -281.000 416.000 11.000
Resultat før skatt -1.071.000 -146.000 -311.000 378.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.071.000 -146.000 -311.000 378.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.150.000 5.525.000 5.588.000 5.762.000 2.911.000
Sum omløpsmidler 440.000 7.000 29.000 952.000 80.000
Sum eiendeler 4.590.000 5.532.000 5.617.000 6.714.000 2.991.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 1.535.000 1.681.000 1.991.000 1.613.000
Sum egenkapital 620.000 1.635.000 1.781.000 2.091.000 1.713.000
Sum langsiktig gjeld 3.327.000 3.891.000 3.827.000 4.607.000 1.277.000
Sum kortsiktig gjeld 643.000 7.000 9.000 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.590.000 5.533.000 5.617.000 6.713.000 2.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -25.000 -30.000 -38.000 -24.000
Driftskostnader -36.000 -25.000 -30.000 -38.000 -24.000
Driftsresultat -36.000 -25.000 -30.000 -38.000 -24.000
Finansinntekter 417.000 0 0 500.000 24.000
Finanskostnader -1.451.000 -121.000 -281.000 -84.000 -13.000
Finans -1.034.000 -121.000 -281.000 416.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.071.000 -146.000 -311.000 378.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.150.000 5.525.000 5.588.000 5.762.000 2.911.000
Sum anleggsmidler 4.150.000 5.525.000 5.588.000 5.762.000 2.911.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 417.000 0 0 900.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 7.000 29.000 51.000 80.000
Sum omløpsmidler 440.000 7.000 29.000 952.000 80.000
Sum eiendeler 4.590.000 5.532.000 5.617.000 6.714.000 2.991.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 1.535.000 1.681.000 1.991.000 1.613.000
Sum egenkapital 620.000 1.635.000 1.781.000 2.091.000 1.713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.327.000 3.891.000 3.827.000 4.607.000 1.277.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 641.000 6.000 9.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 643.000 7.000 9.000 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.590.000 5.533.000 5.617.000 6.713.000 2.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -203.000 0 20.000 937.000 80.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 3.2 63.5
Likviditetsgrad 2 0.7 1 3.2 63.5 0.0
Soliditet 13.5 29.5 31.7 31.1 57.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.5 0.0
Gjeldsgrad 6.4 2.4 2.2 2.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.3 -0.5 -0.5 6.9 0.0
Signatur
16.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex