Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ixito As
Juridisk navn:  Ixito As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Xeilon As Postboks 4121 Sjølyst C/O Xeilon As Karenslyst Allé 53 Fax:
0217 Oslo 279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915682650
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fix Regnskap Halden As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.03%
Egenkapital  
  
-30.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -4.000 11.573.000 -11.000 -42.000
Egenkapital: 58.000 84.000 -24.000 -15.000
Regnskap for  Ixito As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -24.000 -34.000 -39.000
Driftsresultat -2.000 -24.000 -34.000 -39.000
Finansinntekter -3.000 11.601.000 105.000 60.000
Finanskostnader 0 -4.000 -81.000 -63.000
Finans -3.000 11.597.000 24.000 -3.000
Resultat før skatt -4.000 11.573.000 -11.000 -42.000
Skattekostnad -22.000 5.000 2.000 10.000
Årsresultat -26.000 11.578.000 -9.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 24.000 46.000 44.000
Sum omløpsmidler 11.531.000 11.530.000 1.000 754.000
Sum eiendeler 11.531.000 11.554.000 47.000 798.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 54.000 -42.000 -33.000
Sum egenkapital 58.000 84.000 -24.000 -15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.472.000 11.470.000 71.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 11.530.000 11.554.000 47.000 798.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -24.000 -34.000 -39.000
Driftskostnader -2.000 -24.000 -34.000 -39.000
Driftsresultat -2.000 -24.000 -34.000 -39.000
Finansinntekter -3.000 11.601.000 105.000 60.000
Finanskostnader 0 -4.000 -81.000 -63.000
Finans -3.000 11.597.000 24.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 11.578.000 -9.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 22.000 16.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 0 24.000 46.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 11.530.000 0 753.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 1.000 0
Sum omløpsmidler 11.531.000 11.530.000 1.000 754.000
Sum eiendeler 11.531.000 11.554.000 47.000 798.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 54.000 -42.000 -33.000
Sum egenkapital 58.000 84.000 -24.000 -15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.470.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 11.470.000 56.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 11.472.000 11.470.000 71.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 11.530.000 11.554.000 47.000 798.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 60.000 -70.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1 0 0.9
Soliditet 0.5 0.7 -51.1 -1.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.4 -0.6
Gjeldsgrad 197.8 136.5 -54.2
Total kapitalrentabilitet 100.2 151.1 2.6
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex