Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jåttå Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Jåttå Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Skanska Bolig As Postboks 274 Sentrum Niels Juels Gate 50 Fax:
0103 Oslo 4008 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989023489
Aksjekapital: 1.680.701 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17225%
Resultat  
  
-2232.14%
Egenkapital  
  
-21.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.851.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Resultat: -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Egenkapital: 34.438.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Regnskap for  Jåttå Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.851.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Driftskostnader -5.439.000 0 0 119.000 -566.000
Driftsresultat -588.000 28.000 28.000 148.000 -538.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0 -201.000
Finans -9.000 0 0 0 -201.000
Resultat før skatt -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum eiendeler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum opptjent egenkapital -10.128.000 -9.532.000 -9.560.000 -9.588.000 -9.735.000
Sum egenkapital 34.438.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Sum langsiktig gjeld 38.424.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.466.000 36.858.000 35.422.000 32.008.000 29.693.000
Sum gjeld og egenkapital 77.328.000 80.782.000 79.318.000 75.876.000 73.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.843.000 0 0 0 0
Andre inntekter 8.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Driftsinntekter 4.851.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Varekostnad -4.843.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -596.000 0 0 119.000 -566.000
Driftskostnader -5.439.000 0 0 119.000 -566.000
Driftsresultat -588.000 28.000 28.000 148.000 -538.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0 -201.000
Finans -9.000 0 0 0 -201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 77.296.000 80.124.000 78.317.000 75.601.000 72.879.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 659.000 1.002.000 275.000 536.000
Sum omløpsmidler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum eiendeler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum opptjent egenkapital -10.128.000 -9.532.000 -9.560.000 -9.588.000 -9.735.000
Sum egenkapital 34.438.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 36.852.000 35.389.000 31.908.000 29.531.000
Sum langsiktig gjeld 38.424.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.132.000 6.000 33.000 68.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.334.000 0 0 32.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 4.466.000 36.858.000 35.422.000 32.008.000 29.693.000
Sum gjeld og egenkapital 77.328.000 80.782.000 79.318.000 75.876.000 73.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.862.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Likviditetsgrad 1 1 2 2 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 44.5 54.4 55.3 57.8 59.6
Resultatgrad -12.1 1 1 528.6 -1921.4
Rentedekningsgrad -65.3 -2.7
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.8 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.8 0 0 0.2 -0.7
Signatur
24.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex