Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jæren Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Jæren Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Roskliå 76 Roskliå 76 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 916610580
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/14/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
84.62%
Resultat  
  
87.01%
Egenkapital  
  
83.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 168.000 91.000 67.000
Resultat: 144.000 77.000 58.000
Egenkapital: 242.000 132.000 73.000
Regnskap for  Jæren Begravelsesbyrå As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 168.000 91.000 67.000
Driftskostnader -24.000 -14.000 -9.000
Driftsresultat 144.000 77.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 144.000 77.000 58.000
Skattekostnad -33.000 -18.000 -14.000
Årsresultat 111.000 58.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 288.000 175.000 93.000
Sum eiendeler 288.000 175.000 93.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 102.000 43.000
Sum egenkapital 242.000 132.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 43.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 175.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.000 91.000 67.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 168.000 91.000 67.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -14.000 -9.000
Driftskostnader -24.000 -14.000 -9.000
Driftsresultat 144.000 77.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 111.000 58.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 22.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 266.000 173.000 93.000
Sum omløpsmidler 288.000 175.000 93.000
Sum eiendeler 288.000 175.000 93.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 102.000 43.000
Sum egenkapital 242.000 132.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 10.000 0
Betalbar skatt 34.000 18.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 43.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 175.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 243.000 132.000 74.000
Likviditetsgrad 1 6.4 4.1 4.9
Likviditetsgrad 2 6.4 4.1 4.9
Soliditet 84.3 75.4 79.3
Resultatgrad 85.7 84.6 86.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 50.2 4 6
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex