Jæren Maxitaxi As
Juridisk navn:  Jæren Maxitaxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51425200
Konvallvegen 20 Konvallvegen 20 Fax: 51421835
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 990611815
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 9/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon AS
Regnskapsfører: Zimmermann Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.82%
Resultat  
  
-220.8%
Egenkapital  
  
2.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.612.000 13.185.000 11.418.000 9.375.000 6.990.000
Resultat: -575.000 476.000 804.000 1.022.000 48.000
Egenkapital: 1.802.000 1.757.000 1.906.000 1.299.000 551.000
Regnskap for  Jæren Maxitaxi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.612.000 13.185.000 11.418.000 9.375.000 6.990.000
Driftskostnader -14.982.000 -12.552.000 -10.481.000 -8.225.000 -6.801.000
Driftsresultat -370.000 633.000 937.000 1.150.000 189.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -206.000 -158.000 -134.000 -130.000 -142.000
Finans -205.000 -157.000 -133.000 -128.000 -140.000
Resultat før skatt -575.000 476.000 804.000 1.022.000 48.000
Skattekostnad 120.000 -125.000 -198.000 -273.000 -13.000
Årsresultat -455.000 351.000 607.000 748.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.545.000 5.810.000 6.188.000 3.741.000 2.847.000
Sum omløpsmidler 4.297.000 4.109.000 2.520.000 2.027.000 1.181.000
Sum eiendeler 12.842.000 9.919.000 8.708.000 5.768.000 4.028.000
Sum opptjent egenkapital 1.552.000 1.507.000 1.656.000 1.049.000 301.000
Sum egenkapital 1.802.000 1.757.000 1.906.000 1.299.000 551.000
Sum langsiktig gjeld 8.801.000 4.771.000 4.507.000 2.991.000 2.363.000
Sum kortsiktig gjeld 2.239.000 3.392.000 2.294.000 1.478.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 12.842.000 9.920.000 8.707.000 5.768.000 4.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.415.000 13.169.000 11.417.000 9.317.000 6.956.000
Andre inntekter 197.000 16.000 1.000 58.000 34.000
Driftsinntekter 14.612.000 13.185.000 11.418.000 9.375.000 6.990.000
Varekostnad -394.000 -12.000 0 0 0
Lønninger -7.258.000 -6.049.000 -5.712.000 -4.787.000 -4.009.000
Avskrivning -1.671.000 -1.354.000 -953.000 -818.000 -629.000
Nedskrivning 0 -726.000 0 0 0
Andre driftskostnader -5.659.000 -4.411.000 -3.816.000 -2.620.000 -2.163.000
Driftskostnader -14.982.000 -12.552.000 -10.481.000 -8.225.000 -6.801.000
Driftsresultat -370.000 633.000 937.000 1.150.000 189.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -206.000 -158.000 -134.000 -130.000 -142.000
Finans -205.000 -157.000 -133.000 -128.000 -140.000
Konsernbidrag 0 -363.000 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Årsresultat -455.000 351.000 607.000 748.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.954.000 5.358.000 6.128.000 3.711.000 2.817.000
Sum varige driftsmidler 7.954.000 5.358.000 6.128.000 3.711.000 2.817.000
Sum finansielle anleggsmidler 483.000 453.000 60.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 8.545.000 5.810.000 6.188.000 3.741.000 2.847.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.678.000 1.419.000 1.506.000 1.008.000 227.000
Andre fordringer 536.000 45.000 216.000 54.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.075.000 2.407.000 798.000 965.000 864.000
Sum omløpsmidler 4.297.000 4.109.000 2.520.000 2.027.000 1.181.000
Sum eiendeler 12.842.000 9.919.000 8.708.000 5.768.000 4.028.000
Sum opptjent egenkapital 1.552.000 1.507.000 1.656.000 1.049.000 301.000
Sum egenkapital 1.802.000 1.757.000 1.906.000 1.299.000 551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 95.000 34.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 79.000 477.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.801.000 4.771.000 4.507.000 2.991.000 2.363.000
Leverandørgjeld 220.000 721.000 746.000 45.000 90.000
Betalbar skatt 70.000 93.000 137.000 268.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 518.000 490.000 566.000 524.000 365.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.351.000 1.111.000 845.000 640.000 642.000
Sum kortsiktig gjeld 2.239.000 3.392.000 2.294.000 1.478.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 12.842.000 9.920.000 8.707.000 5.768.000 4.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.058.000 717.000 226.000 549.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 1.1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 1.1 1.4 1.1
Soliditet 1 17.7 21.9 22.5 13.7
Resultatgrad -2.5 4.8 8.2 12.3 2.7
Rentedekningsgrad -1.8 4 7 8.9 1.3
Gjeldsgrad 6.1 4.6 3.6 3.4 6.3
Total kapitalrentabilitet -2.9 6.4 10.8 20.0 4.7
Signatur
10.05.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex