Jæren Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Jæren Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Welhavens Vei 4 Welhavens Vei 4 Fax:
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 998031869
Aksjekapital: 314.844 NOK
Etableringsdato: 1/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3730.77%
Egenkapital  
  
10.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 967.000 0 34.000 54.000 4.749.000
Resultat: 944.000 -26.000 -93.000 -15.000 539.000
Egenkapital: 8.040.000 7.303.000 7.329.000 7.405.000 7.421.000
Regnskap for  Jæren Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 967.000 0 34.000 54.000 4.749.000
Driftskostnader -24.000 -27.000 -134.000 -87.000 -4.327.000
Driftsresultat 944.000 -27.000 -100.000 -32.000 422.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 17.000 116.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 7.000 17.000 116.000
Resultat før skatt 944.000 -26.000 -93.000 -15.000 539.000
Skattekostnad -208.000 0 17.000 -1.000 -145.000
Årsresultat 737.000 -26.000 -76.000 -16.000 393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 967.000 123.000 122.000 105.000 0
Sum omløpsmidler 7.357.000 7.180.000 7.225.000 7.843.000 9.160.000
Sum eiendeler 8.324.000 7.303.000 7.347.000 7.948.000 9.160.000
Sum opptjent egenkapital 2.569.000 1.832.000 1.858.000 1.934.000 1.950.000
Sum egenkapital 8.040.000 7.303.000 7.329.000 7.405.000 7.421.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 0 18.000 543.000 1.739.000
Sum gjeld og egenkapital 8.325.000 7.303.000 7.347.000 7.948.000 9.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 967.000 0 34.000 54.000 4.749.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 967.000 0 34.000 54.000 4.749.000
Varekostnad 0 0 -65.000 -50.000 -4.278.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -27.000 -69.000 -37.000 -49.000
Driftskostnader -24.000 -27.000 -134.000 -87.000 -4.327.000
Driftsresultat 944.000 -27.000 -100.000 -32.000 422.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 17.000 116.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 7.000 17.000 116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 737.000 -26.000 -76.000 -16.000 393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 123.000 122.000 105.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 967.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 967.000 123.000 122.000 105.000 0
Varebeholdning 7.313.000 7.113.000 6.913.000 6.631.000 6.431.000
Kundefordringer 0 0 34.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 67.000 277.000 1.212.000 2.729.000
Sum omløpsmidler 7.357.000 7.180.000 7.225.000 7.843.000 9.160.000
Sum eiendeler 8.324.000 7.303.000 7.347.000 7.948.000 9.160.000
Sum opptjent egenkapital 2.569.000 1.832.000 1.858.000 1.934.000 1.950.000
Sum egenkapital 8.040.000 7.303.000 7.329.000 7.405.000 7.421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 18.000 0 543.000
Betalbar skatt 85.000 0 0 106.000 748.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 438.000 448.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 0 18.000 543.000 1.739.000
Sum gjeld og egenkapital 8.325.000 7.303.000 7.347.000 7.948.000 9.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.272.000 7.180.000 7.207.000 7.300.000 7.421.000
Likviditetsgrad 1 86. 401. 14. 5.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0 17.3 2.2 1.6
Soliditet 96.6 1 99.8 93.2 81.0
Resultatgrad 97.6 -294.1 -59.3 8.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.4 -0.4 -1.3 -0.2 5.9
Signatur
20.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex