Jølster Bygg AS
Juridisk navn:  Jølster Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57727415
Hjelmbrekkevegen 3 Hjelmbrekkevegen 3 Fax: 57727422
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Jølster
Org.nr: 933532496
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/9/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.47%
Resultat  
  
6.05%
Egenkapital  
  
-10.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 13.159.000 12.132.000 18.814.000 13.147.000 14.877.000
Resultat: -947.000 -1.008.000 304.000 51.000 1.351.000
Egenkapital: 6.247.000 6.988.000 7.756.000 7.537.000 7.500.000
Regnskap for  Jølster Bygg AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 13.159.000 12.132.000 18.814.000 13.147.000 14.877.000
Driftskostnader -13.966.000 -13.079.000 -18.413.000 -12.899.000 -13.380.000
Driftsresultat -807.000 -948.000 402.000 248.000 1.497.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -141.000 -61.000 -101.000 -198.000 -147.000
Finans -140.000 -60.000 -98.000 -196.000 -145.000
Resultat før skatt -947.000 -1.008.000 304.000 51.000 1.351.000
Skattekostnad 206.000 240.000 -86.000 -14.000 -380.000
Årsresultat -741.000 -768.000 218.000 37.000 970.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.399.000 1.452.000 982.000 896.000 980.000
Sum omløpsmidler 9.876.000 9.981.000 8.795.000 12.312.000 13.215.000
Sum eiendeler 11.275.000 11.433.000 9.777.000 13.208.000 14.195.000
Sum opptjent egenkapital 5.497.000 6.238.000 7.006.000 6.787.000 6.750.000
Sum egenkapital 6.247.000 6.988.000 7.756.000 7.537.000 7.500.000
Sum langsiktig gjeld 3.093.000 2.200.000 0 3.263.000 3.600.000
Sum kortsiktig gjeld 1.935.000 2.246.000 2.022.000 2.408.000 3.095.000
Sum gjeld og egenkapital 11.275.000 11.434.000 9.778.000 13.208.000 14.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.109.000 12.122.000 12.634.000 13.147.000 14.872.000
Andre inntekter 50.000 10.000 6.180.000 0 5.000
Driftsinntekter 13.159.000 12.132.000 18.814.000 13.147.000 14.877.000
Varekostnad -5.522.000 -5.541.000 -10.996.000 -6.345.000 -6.821.000
Lønninger -6.072.000 -5.547.000 -5.472.000 -4.529.000 -4.533.000
Avskrivning -295.000 -264.000 -221.000 -266.000 -261.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.077.000 -1.727.000 -1.724.000 -1.759.000 -1.765.000
Driftskostnader -13.966.000 -13.079.000 -18.413.000 -12.899.000 -13.380.000
Driftsresultat -807.000 -948.000 402.000 248.000 1.497.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -141.000 -61.000 -101.000 -198.000 -147.000
Finans -140.000 -60.000 -98.000 -196.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -225.000
Årsresultat -741.000 -768.000 218.000 37.000 970.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 470.000 263.000 23.000 33.000 21.000
Fast eiendom 57.000 60.000 64.000 76.000 148.000
Maskiner anlegg 438.000 570.000 702.000 501.000 599.000
Driftsløsøre 425.000 550.000 184.000 276.000 203.000
Sum varige driftsmidler 920.000 1.180.000 950.000 854.000 950.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 1.399.000 1.452.000 982.000 896.000 980.000
Varebeholdning 5.446.000 4.525.000 3.996.000 8.024.000 6.990.000
Kundefordringer 2.732.000 3.659.000 1.174.000 2.974.000 4.673.000
Andre fordringer 28.000 72.000 57.000 10.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.670.000 1.725.000 3.569.000 1.304.000 1.549.000
Sum omløpsmidler 9.876.000 9.981.000 8.795.000 12.312.000 13.215.000
Sum eiendeler 11.275.000 11.433.000 9.777.000 13.208.000 14.195.000
Sum opptjent egenkapital 5.497.000 6.238.000 7.006.000 6.787.000 6.750.000
Sum egenkapital 6.247.000 6.988.000 7.756.000 7.537.000 7.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.093.000 2.200.000 0 3.263.000 3.600.000
Leverandørgjeld 320.000 749.000 402.000 839.000 705.000
Betalbar skatt 0 0 75.000 27.000 416.000
Skyldig offentlige avgifter 724.000 712.000 690.000 823.000 926.000
Utbytte 0 0 0 0 -225.000
Annen kortsiktig gjeld 891.000 785.000 854.000 718.000 823.000
Sum kortsiktig gjeld 1.935.000 2.246.000 2.022.000 2.408.000 3.095.000
Sum gjeld og egenkapital 11.275.000 11.434.000 9.778.000 13.208.000 14.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.941.000 7.735.000 6.773.000 9.904.000 10.120.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.4 4.3 5.1 4.3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 2.4 1.8 2.1
Soliditet 55.4 61.1 79.3 57.1 52.8
Resultatgrad -6.1 -7.8 2.1 1.9 10.1
Rentedekningsgrad -5.7 -15.5 4.0 1.3 10.2
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.3 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet -7.1 -8.3 4.1 1.9 10.6
Signatur
21.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
21.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex