Jølster Rafting As
Juridisk navn:  Jølster Rafting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90067070
Farsundhaugen 14 Bolset Fax: 57727071
6819 Førde 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 978627056
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/9/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.14%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
7.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 613.000 731.000 983.000 624.000 717.000
Resultat: 14.000 -14.000 -21.000 20.000 22.000
Egenkapital: 195.000 181.000 195.000 216.000 196.000
Regnskap for  Jølster Rafting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 613.000 731.000 983.000 624.000 717.000
Driftskostnader -594.000 -743.000 -999.000 -603.000 -693.000
Driftsresultat 18.000 -12.000 -17.000 21.000 24.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -10.000 -6.000 -9.000
Finans -5.000 -2.000 -4.000 -1.000 -3.000
Resultat før skatt 14.000 -14.000 -21.000 20.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -14.000 -21.000 20.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 354.000 444.000 476.000 384.000 404.000
Sum omløpsmidler 48.000 149.000 138.000 218.000 197.000
Sum eiendeler 402.000 593.000 614.000 602.000 601.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -29.000 -15.000 6.000 -14.000
Sum egenkapital 195.000 181.000 195.000 216.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 0 130.000 155.000 52.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 282.000 264.000 335.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000 593.000 614.000 603.000 601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 568.000 731.000 966.000 624.000 717.000
Andre inntekter 45.000 0 17.000 0 0
Driftsinntekter 613.000 731.000 983.000 624.000 717.000
Varekostnad -182.000 -206.000 -266.000 -40.000 -33.000
Lønninger -117.000 -200.000 -333.000 -290.000 -293.000
Avskrivning -15.000 -52.000 -48.000 -20.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -285.000 -352.000 -253.000 -342.000
Driftskostnader -594.000 -743.000 -999.000 -603.000 -693.000
Driftsresultat 18.000 -12.000 -17.000 21.000 24.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -10.000 -6.000 -9.000
Finans -5.000 -2.000 -4.000 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -14.000 -21.000 20.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 272.000 277.000 283.000 290.000 296.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 167.000 193.000 95.000 108.000
Sum varige driftsmidler 354.000 444.000 476.000 384.000 404.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 354.000 444.000 476.000 384.000 404.000
Varebeholdning 11.000 13.000 11.000 14.000 15.000
Kundefordringer 0 0 1.000 52.000 47.000
Andre fordringer 11.000 16.000 7.000 27.000 30.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 22.000 115.000 114.000 120.000 101.000
Sum omløpsmidler 48.000 149.000 138.000 218.000 197.000
Sum eiendeler 402.000 593.000 614.000 602.000 601.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -29.000 -15.000 6.000 -14.000
Sum egenkapital 195.000 181.000 195.000 216.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 130.000 155.000 52.000 73.000
Leverandørgjeld -6.000 24.000 -24.000 21.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 8.000 7.000 14.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 250.000 281.000 300.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 282.000 264.000 335.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000 593.000 614.000 603.000 601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -159.000 -133.000 -126.000 -117.000 -135.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.5 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.5 0.7 0.6
Soliditet 48.5 30.5 31.8 35.8 32.6
Resultatgrad 2.9 -1.6 -1.7 3.4 3.3
Rentedekningsgrad 2.6 -1.5 -1.7 4.3 3.3
Gjeldsgrad 1.1 2.3 2.1 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 5 -1.8 4.3 5.0
Signatur
07.11.2011
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2011
DAGLEG LEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex