Jølster Servering AS
Juridisk navn:  Jølster Servering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57728400
C/O Kåre Fossheim Viken 2 Fax: 22003071
6843 Skei I Jølster 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 986832270
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jølster Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.35%
Resultat  
  
12.02%
Egenkapital  
  
-700%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 143.000 1.048.000 1.323.000 1.251.000 1.190.000
Resultat: -161.000 -183.000 58.000 -58.000 -30.000
Egenkapital: -184.000 -23.000 159.000 119.000 177.000
Regnskap for  Jølster Servering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 143.000 1.048.000 1.323.000 1.251.000 1.190.000
Driftskostnader -298.000 -1.221.000 -1.261.000 -1.306.000 -1.219.000
Driftsresultat -155.000 -174.000 62.000 -55.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -9.000 -4.000 -4.000 -2.000
Finans -5.000 -9.000 -4.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt -161.000 -183.000 58.000 -58.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 -18.000 0 4.000
Årsresultat -161.000 -183.000 40.000 -58.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 12.000 25.000 47.000 60.000
Sum omløpsmidler 21.000 26.000 220.000 144.000 224.000
Sum eiendeler 21.000 38.000 245.000 191.000 284.000
Sum opptjent egenkapital -284.000 -123.000 59.000 19.000 77.000
Sum egenkapital -184.000 -23.000 159.000 119.000 177.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 52.000 76.000 72.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000 38.000 244.000 191.000 284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 1.048.000 1.323.000 1.249.000 1.190.000
Andre inntekter 40.000 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 143.000 1.048.000 1.323.000 1.251.000 1.190.000
Varekostnad -166.000 -404.000 -389.000 -335.000 -378.000
Lønninger 0 0 -1.000 -1.000 0
Avskrivning -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -804.000 -858.000 -957.000 -823.000
Driftskostnader -298.000 -1.221.000 -1.261.000 -1.306.000 -1.219.000
Driftsresultat -155.000 -174.000 62.000 -55.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -9.000 -4.000 -4.000 -2.000
Finans -5.000 -9.000 -4.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -183.000 40.000 -58.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 9.000 9.000
Fast eiendom 0 4.000 9.000 13.000 18.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 8.000 16.000 25.000 33.000
Sum varige driftsmidler 0 12.000 25.000 38.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 12.000 25.000 47.000 60.000
Varebeholdning 0 5.000 15.000 15.000 15.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 147.000 9.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 19.000 58.000 120.000 207.000
Sum omløpsmidler 21.000 26.000 220.000 144.000 224.000
Sum eiendeler 21.000 38.000 245.000 191.000 284.000
Sum opptjent egenkapital -284.000 -123.000 59.000 19.000 77.000
Sum egenkapital -184.000 -23.000 159.000 119.000 177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 9.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 83.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 9.000 9.000 0 0
Leverandørgjeld 0 18.000 141.000 118.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 18.000 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 -67.000 -65.000 -46.000 -29.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 52.000 76.000 72.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000 38.000 244.000 191.000 284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 -26.000 144.000 72.000 117.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 2.9 2.0 2.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 2.7 1.8 2.0
Soliditet -836.4 -60.5 65.2 62.3 62.3
Resultatgrad -108.4 -16.6 4.7 -4.4 -2.4
Rentedekningsgrad -19.3 15.5 -13.8 -14.0
Gjeldsgrad -1.1 -2.7 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -704.5 -457.9 25.4 -28.8 -9.9
Signatur
27.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex