Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jølster Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Jølster Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hjelmbrekkevegen 5 Hjelmbrekkevegen 5 Fax:
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 976803701
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-11.11%
Egenkapital  
  
-191.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -310.000 -279.000 -362.000 -351.000 -140.000
Egenkapital: -473.000 -162.000 117.000 700.000 998.000
Regnskap for  Jølster Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -270.000 -234.000 -261.000 -209.000 -268.000
Driftsresultat -270.000 -234.000 -261.000 -209.000 -268.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -45.000 -101.000 -142.000 128.000
Finans -41.000 -45.000 -101.000 -142.000 128.000
Resultat før skatt -310.000 -279.000 -362.000 -351.000 -140.000
Skattekostnad 0 0 0 53.000 69.000
Årsresultat -310.000 -279.000 -362.000 -298.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 111.000 119.000 398.000 445.000
Sum omløpsmidler 1.823.000 1.872.000 1.915.000 1.921.000 2.044.000
Sum eiendeler 2.034.000 1.983.000 2.034.000 2.319.000 2.489.000
Sum opptjent egenkapital -1.073.000 -762.000 -483.000 100.000 398.000
Sum egenkapital -473.000 -162.000 117.000 700.000 998.000
Sum langsiktig gjeld 1.915.000 760.000 760.000 772.000 760.000
Sum kortsiktig gjeld 592.000 1.385.000 1.157.000 846.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 2.034.000 1.983.000 2.034.000 2.318.000 2.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -16.000
Lønninger -60.000 -55.000 -60.000 -60.000 -63.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -179.000 -201.000 -149.000 -189.000
Driftskostnader -270.000 -234.000 -261.000 -209.000 -268.000
Driftsresultat -270.000 -234.000 -261.000 -209.000 -268.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -45.000 -101.000 -142.000 128.000
Finans -41.000 -45.000 -101.000 -142.000 128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -310.000 -279.000 -362.000 -298.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 222.000 169.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 211.000 111.000 119.000 176.000 276.000
Sum anleggsmidler 211.000 111.000 119.000 398.000 445.000
Varebeholdning 1.797.000 1.745.000 1.745.000 1.745.000 1.673.000
Kundefordringer 0 24.000 24.000 24.000 24.000
Andre fordringer 0 100.000 120.000 150.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 3.000 26.000 1.000 197.000
Sum omløpsmidler 1.823.000 1.872.000 1.915.000 1.921.000 2.044.000
Sum eiendeler 2.034.000 1.983.000 2.034.000 2.319.000 2.489.000
Sum opptjent egenkapital -1.073.000 -762.000 -483.000 100.000 398.000
Sum egenkapital -473.000 -162.000 117.000 700.000 998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.915.000 760.000 760.000 772.000 760.000
Leverandørgjeld 476.000 341.000 237.000 121.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 27.000 28.000 28.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 1.017.000 893.000 697.000 672.000
Sum kortsiktig gjeld 592.000 1.385.000 1.157.000 846.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 2.034.000 1.983.000 2.034.000 2.318.000 2.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.231.000 487.000 758.000 1.075.000 1.314.000
Likviditetsgrad 1 3 1.4 1.7 2.3 2.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.2 0.6
Soliditet -23.3 -8.2 5.8 30.2 40.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.6 -5.2 -2.6 -1.5 2.1
Gjeldsgrad -5.3 -13.2 16.4 2.3 1.5
Total kapitalrentabilitet -13.3 -11.8 -12.8 -10.8
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex