Jølster Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Jølster Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hjelmbrekkevegen 5 Hjelmbrekkevegen 5 Fax:
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 976803701
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22.93%
Egenkapital  
  
-238.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 535.000
Resultat: -279.000 -362.000 -351.000 -140.000 -669.000
Egenkapital: -162.000 117.000 700.000 998.000 1.069.000
Regnskap for  Jølster Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 535.000
Driftskostnader -234.000 -261.000 -209.000 -268.000 -390.000
Driftsresultat -234.000 -261.000 -209.000 -268.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 31.000
Finanskostnader -45.000 -101.000 -142.000 128.000 -845.000
Finans -45.000 -101.000 -142.000 128.000 -814.000
Resultat før skatt -279.000 -362.000 -351.000 -140.000 -669.000
Skattekostnad 0 0 53.000 69.000 -38.000
Årsresultat -279.000 -362.000 -298.000 -71.000 -707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 119.000 398.000 445.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.915.000 1.921.000 2.044.000 2.443.000
Sum eiendeler 1.983.000 2.034.000 2.319.000 2.489.000 2.654.000
Sum opptjent egenkapital -762.000 -483.000 100.000 398.000 469.000
Sum egenkapital -162.000 117.000 700.000 998.000 1.069.000
Sum langsiktig gjeld 760.000 760.000 772.000 760.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 1.385.000 1.157.000 846.000 730.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.983.000 2.034.000 2.318.000 2.488.000 2.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 485.000
Andre inntekter 0 0 0 0 50.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 535.000
Varekostnad 0 0 0 -16.000 -117.000
Lønninger -55.000 -60.000 -60.000 -63.000 -60.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -201.000 -149.000 -189.000 -213.000
Driftskostnader -234.000 -261.000 -209.000 -268.000 -390.000
Driftsresultat -234.000 -261.000 -209.000 -268.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 31.000
Finanskostnader -45.000 -101.000 -142.000 128.000 -845.000
Finans -45.000 -101.000 -142.000 128.000 -814.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -279.000 -362.000 -298.000 -71.000 -707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 222.000 169.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 111.000 119.000 176.000 276.000 111.000
Sum anleggsmidler 111.000 119.000 398.000 445.000 211.000
Varebeholdning 1.745.000 1.745.000 1.745.000 1.673.000 1.673.000
Kundefordringer 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Andre fordringer 100.000 120.000 150.000 150.000 381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 26.000 1.000 197.000 366.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.915.000 1.921.000 2.044.000 2.443.000
Sum eiendeler 1.983.000 2.034.000 2.319.000 2.489.000 2.654.000
Sum opptjent egenkapital -762.000 -483.000 100.000 398.000 469.000
Sum egenkapital -162.000 117.000 700.000 998.000 1.069.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 760.000 760.000 772.000 760.000 455.000
Leverandørgjeld 341.000 237.000 121.000 58.000 431.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 28.000 28.000 1.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.017.000 893.000 697.000 672.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 1.385.000 1.157.000 846.000 730.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.983.000 2.034.000 2.318.000 2.488.000 2.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 487.000 758.000 1.075.000 1.314.000 1.313.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 2.3 2.8 2.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7
Soliditet -8.2 5.8 30.2 40.1 40.3
Resultatgrad 26.9
Rentedekningsgrad -5.2 -2.6 -1.5 2.1 0.2
Gjeldsgrad -13.2 16.4 2.3 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -11.8 -12.8 -10.8 6.6
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex