Jørgensens Instrumentverksted As
Juridisk navn:  Jørgensens Instrumentverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66847131
Brønnøyveien 20A Brønnøyveien 20A Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 915122493
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.06%
Resultat  
  
-42.37%
Egenkapital  
  
12.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 975.000 1.251.000 897.000 786.000 768.000
Resultat: 544.000 944.000 650.000 553.000 617.000
Egenkapital: 1.897.000 1.690.000 1.253.000 860.000 595.000
Regnskap for  Jørgensens Instrumentverksted As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 975.000 1.251.000 897.000 786.000 768.000
Driftskostnader -400.000 -307.000 -249.000 -233.000 -150.000
Driftsresultat 575.000 944.000 649.000 553.000 617.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader -34.000 0 0 0 0
Finans -31.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 544.000 944.000 650.000 553.000 617.000
Skattekostnad -136.000 -208.000 -156.000 -138.000 -167.000
Årsresultat 408.000 736.000 494.000 415.000 451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 332.000 317.000 108.000 534.000 168.000
Sum omløpsmidler 2.020.000 2.031.000 1.510.000 650.000 626.000
Sum eiendeler 2.352.000 2.348.000 1.618.000 1.184.000 794.000
Sum opptjent egenkapital 1.747.000 1.540.000 1.103.000 710.000 445.000
Sum egenkapital 1.897.000 1.690.000 1.253.000 860.000 595.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 454.000 658.000 364.000 325.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 2.348.000 1.617.000 1.185.000 794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 975.000 1.243.000 897.000 786.000 768.000
Andre inntekter 0 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 975.000 1.251.000 897.000 786.000 768.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.000 -4.000 -2.000 -10.000 0
Avskrivning -83.000 -79.000 -27.000 -34.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -224.000 -220.000 -189.000 -100.000
Driftskostnader -400.000 -307.000 -249.000 -233.000 -150.000
Driftsresultat 575.000 944.000 649.000 553.000 617.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader -34.000 0 0 0 0
Finans -31.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -100.000 -150.000 0
Årsresultat 408.000 736.000 494.000 415.000 451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 98.000 25.000 31.000 38.000 23.000
Driftsløsøre 234.000 292.000 77.000 96.000 145.000
Sum varige driftsmidler 332.000 317.000 108.000 134.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 400.000 0
Sum anleggsmidler 332.000 317.000 108.000 534.000 168.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 282.000 199.000 102.000 132.000
Andre fordringer 15.000 0 0 14.000 52.000
Sum investeringer 1.560.000 1.300.000 1.000.000 0 0
Kasse, bank 346.000 448.000 311.000 534.000 442.000
Sum omløpsmidler 2.020.000 2.031.000 1.510.000 650.000 626.000
Sum eiendeler 2.352.000 2.348.000 1.618.000 1.184.000 794.000
Sum opptjent egenkapital 1.747.000 1.540.000 1.103.000 710.000 445.000
Sum egenkapital 1.897.000 1.690.000 1.253.000 860.000 595.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 127.000 208.000 156.000 138.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 58.000 41.000 37.000 32.000
Utbytte -200.000 -300.000 -100.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 92.000 67.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 454.000 658.000 364.000 325.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 2.348.000 1.617.000 1.185.000 794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.566.000 1.373.000 1.146.000 325.000 427.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.1 4.1 2 3.1
Likviditetsgrad 2 4.4 3.1 4.1 2 3.2
Soliditet 80.7 7 77.5 72.6 74.9
Resultatgrad 5 75.5 72.4 70.4 80.3
Rentedekningsgrad 16.9
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 24.6 40.2 40.1 46.7 77.7
Signatur
20.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex