Jørundgard Middelaldersenter AS
Juridisk navn:  Jørundgard Middelaldersenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61233700
Postboks 1 Fax: 61233120
2678 Sel 2672 Sel
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 979807163
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.33%
Resultat  
  
-280.3%
Egenkapital  
  
-45.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.778.000 8.807.000 8.770.000 8.741.000 9.153.000
Resultat: -238.000 132.000 1.513.000 48.000 743.000
Egenkapital: 222.000 407.000 315.000 -1.393.000 -1.441.000
Regnskap for  Jørundgard Middelaldersenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.778.000 8.807.000 8.770.000 8.741.000 9.153.000
Driftskostnader -8.876.000 -8.532.000 -7.108.000 -8.522.000 -8.197.000
Driftsresultat -99.000 275.000 1.662.000 219.000 956.000
Finansinntekter 18.000 22.000 16.000 14.000 12.000
Finanskostnader -157.000 -166.000 -165.000 -184.000 -225.000
Finans -139.000 -144.000 -149.000 -170.000 -213.000
Resultat før skatt -238.000 132.000 1.513.000 48.000 743.000
Skattekostnad 52.000 -40.000 195.000 0 0
Årsresultat -186.000 92.000 1.708.000 48.000 743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.004.000 3.183.000 3.201.000 1.705.000 1.885.000
Sum omløpsmidler 124.000 275.000 164.000 202.000 368.000
Sum eiendeler 3.128.000 3.458.000 3.365.000 1.907.000 2.253.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 307.000 215.000 -1.493.000 -1.541.000
Sum egenkapital 222.000 407.000 315.000 -1.393.000 -1.441.000
Sum langsiktig gjeld 2.409.000 2.753.000 2.570.000 2.860.000 3.128.000
Sum kortsiktig gjeld 498.000 298.000 479.000 440.000 566.000
Sum gjeld og egenkapital 3.129.000 3.458.000 3.364.000 1.907.000 2.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.443.000 2.468.000 2.401.000 2.442.000 2.441.000
Andre inntekter 6.335.000 6.339.000 6.369.000 6.298.000 6.711.000
Driftsinntekter 8.778.000 8.807.000 8.770.000 8.741.000 9.153.000
Varekostnad -876.000 -966.000 -952.000 -973.000 -895.000
Lønninger -1.333.000 -1.357.000 -1.243.000 -1.343.000 -1.149.000
Avskrivning -232.000 -225.000 1.124.000 -296.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.435.000 -5.984.000 -6.037.000 -5.910.000 -5.918.000
Driftskostnader -8.876.000 -8.532.000 -7.108.000 -8.522.000 -8.197.000
Driftsresultat -99.000 275.000 1.662.000 219.000 956.000
Finansinntekter 18.000 22.000 16.000 14.000 12.000
Finanskostnader -157.000 -166.000 -165.000 -184.000 -225.000
Finans -139.000 -144.000 -149.000 -170.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -186.000 92.000 1.708.000 48.000 743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 207.000 155.000 195.000 0 0
Fast eiendom 2.347.000 2.479.000 2.375.000 1.188.000 1.308.000
Maskiner anlegg 134.000 174.000 215.000 242.000 308.000
Driftsløsøre 311.000 370.000 411.000 270.000 264.000
Sum varige driftsmidler 2.791.000 3.023.000 3.001.000 1.700.000 1.880.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 3.004.000 3.183.000 3.201.000 1.705.000 1.885.000
Varebeholdning 27.000 35.000 74.000 93.000 171.000
Kundefordringer 0 4.000 0 8.000 8.000
Andre fordringer 95.000 98.000 85.000 89.000 183.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 137.000 5.000 12.000 7.000
Sum omløpsmidler 124.000 275.000 164.000 202.000 368.000
Sum eiendeler 3.128.000 3.458.000 3.365.000 1.907.000 2.253.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 307.000 215.000 -1.493.000 -1.541.000
Sum egenkapital 222.000 407.000 315.000 -1.393.000 -1.441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 203.000 0 202.000 168.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 2.409.000 2.753.000 2.570.000 2.860.000 3.128.000
Leverandørgjeld 102.000 142.000 138.000 178.000 257.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 25.000 16.000 17.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 131.000 125.000 77.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 498.000 298.000 479.000 440.000 566.000
Sum gjeld og egenkapital 3.129.000 3.458.000 3.364.000 1.907.000 2.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -374.000 -23.000 -315.000 -238.000 -198.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.9 0.3 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.4
Soliditet 7.1 11.8 9.4 -64.0
Resultatgrad -1.1 3.1 1 2.5 10.4
Rentedekningsgrad -0.6 1.7 10.1 1.2 4.3
Gjeldsgrad 13.1 7.5 9.7 -2.4 -2.6
Total kapitalrentabilitet -2.6 8.6 49.9 12.2 43.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex