J. Gjestland Legetjenester As
Juridisk navn:  J. Gjestland Legetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jarand Gjestland Prestestegen 15 Stryn Helsesenter Setrevegen 4 Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 921508905
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
659.66%
Resultat  
  
1385.71%
Egenkapital  
  
-26.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.337.000 176.000
Resultat: 208.000 14.000
Egenkapital: 30.000 41.000
Regnskap for  J. Gjestland Legetjenester As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.337.000 176.000
Driftskostnader -1.128.000 -162.000
Driftsresultat 209.000 14.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 208.000 14.000
Skattekostnad -46.000 -3.000
Årsresultat 163.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 0
Sum omløpsmidler 414.000 108.000
Sum eiendeler 423.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 0 11.000
Sum egenkapital 30.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 392.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.337.000 176.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.337.000 176.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -672.000 -124.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -38.000
Driftskostnader -1.128.000 -162.000
Driftsresultat 209.000 14.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -174.000 0
Årsresultat 163.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0
Sum anleggsmidler 9.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 411.000 108.000
Sum omløpsmidler 414.000 108.000
Sum eiendeler 423.000 108.000
Sum opptjent egenkapital 0 11.000
Sum egenkapital 30.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 11.000 3.000
Betalbar skatt 46.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 47.000
Utbytte -174.000 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6
Soliditet 7.1 3
Resultatgrad 15.6 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 13.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 49.5 1
Signatur
05.10.2018
SIGNATUR
GJESTLAND JARAND
Prokurister
05.10.2018
PROKURA
GJESTLAND JARAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex