Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J. Toft AS
Juridisk navn:  J. Toft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skorpevegen 77 Skorpevegen 77 Fax:
6918 Sør-skorpa 6918 Sør-skorpa
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 989199072
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.8%
Resultat  
  
222.22%
Egenkapital  
  
8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 331.000 322.000 115.000 146.000 129.000
Resultat: 77.000 -63.000 -129.000 -193.000 -219.000
Egenkapital: 953.000 876.000 939.000 1.068.000 1.261.000
Regnskap for  J. Toft AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 331.000 322.000 115.000 146.000 129.000
Driftskostnader -263.000 -391.000 -258.000 -352.000 -378.000
Driftsresultat 67.000 -69.000 -143.000 -207.000 -249.000
Finansinntekter 10.000 7.000 15.000 15.000 30.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 9.000 6.000 14.000 14.000 29.000
Resultat før skatt 77.000 -63.000 -129.000 -193.000 -219.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -63.000 -129.000 -193.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 390.000 467.000 544.000 621.000 509.000
Sum omløpsmidler 848.000 688.000 691.000 965.000 1.058.000
Sum eiendeler 1.238.000 1.155.000 1.235.000 1.586.000 1.567.000
Sum opptjent egenkapital -647.000 -724.000 -661.000 -532.000 -339.000
Sum egenkapital 953.000 876.000 939.000 1.068.000 1.261.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 286.000 280.000 297.000 518.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 1.239.000 1.156.000 1.236.000 1.586.000 1.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 331.000 322.000 115.000 146.000 129.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 331.000 322.000 115.000 146.000 129.000
Varekostnad 0 0 -5.000 0 0
Lønninger 0 0 0 -80.000 -150.000
Avskrivning -77.000 -77.000 -77.000 -65.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -314.000 -176.000 -207.000 -164.000
Driftskostnader -263.000 -391.000 -258.000 -352.000 -378.000
Driftsresultat 67.000 -69.000 -143.000 -207.000 -249.000
Finansinntekter 10.000 7.000 15.000 15.000 30.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 9.000 6.000 14.000 14.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -63.000 -129.000 -193.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 390.000 467.000 544.000 621.000 509.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 390.000 467.000 544.000 621.000 509.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 21.000 0
Andre fordringer 0 29.000 23.000 25.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 848.000 660.000 657.000 919.000 1.042.000
Sum omløpsmidler 848.000 688.000 691.000 965.000 1.058.000
Sum eiendeler 1.238.000 1.155.000 1.235.000 1.586.000 1.567.000
Sum opptjent egenkapital -647.000 -724.000 -661.000 -532.000 -339.000
Sum egenkapital 953.000 876.000 939.000 1.068.000 1.261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 7.000 23.000 182.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 40.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 273.000 273.000 296.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 280.000 297.000 518.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 1.239.000 1.156.000 1.236.000 1.586.000 1.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 562.000 408.000 394.000 447.000 752.000
Likviditetsgrad 1 3 2.5 2.3 1.9 3.5
Likviditetsgrad 2 3 2.5 2.4 1.9 3.5
Soliditet 76.9 75.8 76.0 67.3 80.5
Resultatgrad 20.2 -21.4 -124.3 -141.8 -193.0
Rentedekningsgrad 6 -128.0 -192.0 -219.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.2 -5.4 -10.4 -12.1 -14.0
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex