Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jabe Eigedom AS
Juridisk navn:  Jabe Eigedom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57871067
Seljevegen 7 Seljevegen 7 Fax: 57871684
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 994753959
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
180.23%
Egenkapital  
  
-30.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Resultat: 241.000 86.000 222.000 231.000 187.000
Egenkapital: 497.000 717.000 660.000 699.000 536.000
Regnskap for  Jabe Eigedom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Driftskostnader -100.000 -252.000 -115.000 -101.000 -136.000
Driftsresultat 279.000 128.000 264.000 279.000 244.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -42.000 -43.000 -48.000 -57.000
Finans -38.000 -42.000 -43.000 -48.000 -57.000
Resultat før skatt 241.000 86.000 222.000 231.000 187.000
Skattekostnad -61.000 -29.000 -61.000 -68.000 -55.000
Årsresultat 180.000 57.000 161.000 163.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.309.000 1.366.000 1.423.000 1.481.000 1.538.000
Sum omløpsmidler 161.000 338.000 370.000 431.000 315.000
Sum eiendeler 1.470.000 1.704.000 1.793.000 1.912.000 1.853.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 465.000 408.000 447.000 283.000
Sum egenkapital 497.000 717.000 660.000 699.000 536.000
Sum langsiktig gjeld 798.000 885.000 967.000 1.048.000 1.123.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 102.000 165.000 165.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 1.470.000 1.705.000 1.793.000 1.913.000 1.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Driftsinntekter 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -195.000 -58.000 -44.000 -79.000
Driftskostnader -100.000 -252.000 -115.000 -101.000 -136.000
Driftsresultat 279.000 128.000 264.000 279.000 244.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -42.000 -43.000 -48.000 -57.000
Finans -38.000 -42.000 -43.000 -48.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 57.000 161.000 163.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.309.000 1.366.000 1.423.000 1.481.000 1.538.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.309.000 1.366.000 1.423.000 1.481.000 1.538.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.309.000 1.366.000 1.423.000 1.481.000 1.538.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 79.000 79.000 79.000 158.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 259.000 290.000 352.000 156.000
Sum omløpsmidler 161.000 338.000 370.000 431.000 315.000
Sum eiendeler 1.470.000 1.704.000 1.793.000 1.912.000 1.853.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 465.000 408.000 447.000 283.000
Sum egenkapital 497.000 717.000 660.000 699.000 536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 798.000 885.000 967.000 1.048.000 1.123.000
Leverandørgjeld 25.000 27.000 20.000 11.000 57.000
Betalbar skatt 61.000 26.000 60.000 67.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 48.000 83.000 85.000 80.000
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 102.000 165.000 165.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 1.470.000 1.705.000 1.793.000 1.913.000 1.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 236.000 205.000 266.000 121.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3.3 2.2 2.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 3.3 2.2 2.7 1.7
Soliditet 33.8 42.1 36.8 36.6 28.9
Resultatgrad 73.4 33.7 69.5 73.4 64.2
Rentedekningsgrad 7.3 3 6.1 5.8 4.3
Gjeldsgrad 2 1.4 1.7 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 1 7.5 14.7 14.6 13.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex