Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jacob Cafe & Restaurant AS
Juridisk navn:  Jacob Cafe & Restaurant AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67123712
C/O Vinod Sharma Meklenborgveien 13 C/O Vinod Sharma Meklenborgveien 13 Fax: 67591996
1273 Oslo 1273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981071719
Aksjekapital: 355.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon As
Regnskapsfører: Økonomi Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.37%
Resultat  
  
-36.29%
Egenkapital  
  
-69.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.195.000 11.797.000 10.006.000 9.722.000 1.610.000
Resultat: 1.829.000 2.871.000 1.603.000 2.437.000 -248.000
Egenkapital: 570.000 1.876.000 3.866.000 2.646.000 806.000
Regnskap for  Jacob Cafe & Restaurant AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.195.000 11.797.000 10.006.000 9.722.000 1.610.000
Driftskostnader -10.367.000 -8.931.000 -8.404.000 -7.296.000 -1.878.000
Driftsresultat 1.827.000 2.866.000 1.602.000 2.425.000 -268.000
Finansinntekter 4.000 6.000 4.000 10.000 19.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 2.000 0
Finans 2.000 5.000 1.000 12.000 19.000
Resultat før skatt 1.829.000 2.871.000 1.603.000 2.437.000 -248.000
Skattekostnad -434.000 -695.000 -401.000 -538.000 0
Årsresultat 1.394.000 2.176.000 1.202.000 1.899.000 -248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.616.000 1.977.000 2.010.000 2.513.000 2.003.000
Sum omløpsmidler 2.992.000 5.884.000 3.148.000 1.259.000 3.306.000
Sum eiendeler 4.608.000 7.861.000 5.158.000 3.772.000 5.309.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 1.521.000 3.511.000 2.291.000 451.000
Sum egenkapital 570.000 1.876.000 3.866.000 2.646.000 806.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.038.000 5.986.000 1.293.000 1.126.000 4.503.000
Sum gjeld og egenkapital 4.608.000 7.862.000 5.159.000 3.772.000 5.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.195.000 11.797.000 10.006.000 9.722.000 1.610.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.195.000 11.797.000 10.006.000 9.722.000 1.610.000
Varekostnad -2.702.000 -2.681.000 -2.380.000 -2.362.000 -288.000
Lønninger -4.633.000 -4.147.000 -3.680.000 -2.853.000 -327.000
Avskrivning -460.000 -494.000 -503.000 -791.000 -848.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.572.000 -1.609.000 -1.841.000 -1.290.000 -415.000
Driftskostnader -10.367.000 -8.931.000 -8.404.000 -7.296.000 -1.878.000
Driftsresultat 1.827.000 2.866.000 1.602.000 2.425.000 -268.000
Finansinntekter 4.000 6.000 4.000 10.000 19.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 2.000 0
Finans 2.000 5.000 1.000 12.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.700.000 -4.166.000 0 -59.000 0
Årsresultat 1.394.000 2.176.000 1.202.000 1.899.000 -248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.616.000 1.977.000 2.010.000 2.513.000 2.003.000
Sum varige driftsmidler 1.616.000 1.977.000 2.010.000 2.513.000 2.003.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.616.000 1.977.000 2.010.000 2.513.000 2.003.000
Varebeholdning 149.000 163.000 112.000 140.000 126.000
Kundefordringer 0 119.000 87.000 0 0
Andre fordringer 14.000 14.000 94.000 53.000 528.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.829.000 5.588.000 2.854.000 1.066.000 2.651.000
Sum omløpsmidler 2.992.000 5.884.000 3.148.000 1.259.000 3.306.000
Sum eiendeler 4.608.000 7.861.000 5.158.000 3.772.000 5.309.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 1.521.000 3.511.000 2.291.000 451.000
Sum egenkapital 570.000 1.876.000 3.866.000 2.646.000 806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 365.000 1.000 -81.000 22.000
Betalbar skatt 434.000 695.000 401.000 538.000 0
Skyldig offentlige avgifter 560.000 473.000 500.000 419.000 120.000
Utbytte -2.700.000 -4.166.000 0 -59.000 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 453.000 390.000 250.000 4.361.000
Sum kortsiktig gjeld 4.038.000 5.986.000 1.293.000 1.126.000 4.503.000
Sum gjeld og egenkapital 4.608.000 7.862.000 5.159.000 3.772.000 5.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.046.000 -102.000 1.855.000 133.000 -1.197.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 2.4 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1 2.3 1.0 0.8
Soliditet 12.4 23.9 74.9 70.1 15.2
Resultatgrad 1 24.3 1 24.9 -16.6
Rentedekningsgrad 913.5 2 5 -1217.5
Gjeldsgrad 7.1 3.2 0.3 0.4 5.6
Total kapitalrentabilitet 39.7 36.5 31.1 64.6 -4.7
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex