Jacobsen Fiskebåt AS
Juridisk navn:  Jacobsen Fiskebåt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99796917
Støa 6 Fridtjof Nansensgate 9 Fax:
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 982574064
Aksjekapital: 196.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/30/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: We Regnskap Wibeke Cecilie Enoksen
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.11%
Resultat  
  
-110.46%
Egenkapital  
  
-26.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.062.000 12.973.000 4.291.000 2.848.000 19.307.000
Resultat: -901.000 8.616.000 -587.000 -795.000 13.392.000
Egenkapital: 9.776.000 13.347.000 6.748.000 7.022.000 7.603.000
Regnskap for  Jacobsen Fiskebåt AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.062.000 12.973.000 4.291.000 2.848.000 19.307.000
Driftskostnader -3.003.000 -4.280.000 -4.698.000 -3.561.000 -5.748.000
Driftsresultat -940.000 8.694.000 -407.000 -712.000 13.559.000
Finansinntekter 41.000 23.000 19.000 38.000 32.000
Finanskostnader -2.000 -101.000 -200.000 -121.000 -198.000
Finans 39.000 -78.000 -181.000 -83.000 -166.000
Resultat før skatt -901.000 8.616.000 -587.000 -795.000 13.392.000
Skattekostnad 329.000 -2.016.000 313.000 213.000 -2.981.000
Årsresultat -571.000 6.599.000 -274.000 -582.000 10.411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.371.000 10.914.000 14.538.000 12.960.000 12.212.000
Sum omløpsmidler 3.495.000 6.903.000 365.000 535.000 1.163.000
Sum eiendeler 12.866.000 17.817.000 14.903.000 13.495.000 13.375.000
Sum opptjent egenkapital 9.580.000 13.151.000 6.552.000 0 7.407.000
Sum egenkapital 9.776.000 13.347.000 6.748.000 7.022.000 7.603.000
Sum langsiktig gjeld 2.614.000 3.304.000 7.450.000 5.818.000 3.435.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 1.166.000 706.000 656.000 2.336.000
Sum gjeld og egenkapital 12.865.000 17.817.000 14.904.000 13.496.000 13.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.787.000 3.504.000 4.291.000 2.848.000 5.492.000
Andre inntekter 274.000 9.468.000 0 0 13.815.000
Driftsinntekter 2.062.000 12.973.000 4.291.000 2.848.000 19.307.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.054.000 -2.075.000 -2.136.000 -1.479.000 -2.741.000
Avskrivning -323.000 -817.000 -1.129.000 -848.000 -660.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.626.000 -1.388.000 -1.433.000 -1.234.000 -2.347.000
Driftskostnader -3.003.000 -4.280.000 -4.698.000 -3.561.000 -5.748.000
Driftsresultat -940.000 8.694.000 -407.000 -712.000 13.559.000
Finansinntekter 41.000 23.000 19.000 38.000 32.000
Finanskostnader -2.000 -101.000 -200.000 -121.000 -198.000
Finans 39.000 -78.000 -181.000 -83.000 -166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat -571.000 6.599.000 -274.000 -582.000 10.411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.150.000 6.150.000 5.517.000 5.717.000 5.917.000
Fast eiendom 186.000 221.000 257.000 293.000 328.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 82.000 98.000 114.000 0
Sum varige driftsmidler 3.197.000 4.732.000 8.982.000 7.235.000 6.295.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 32.000 40.000 9.000 0
Sum anleggsmidler 9.371.000 10.914.000 14.538.000 12.960.000 12.212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 89.000 1.000 11.000 99.000 27.000
Andre fordringer 258.000 1.650.000 8.000 20.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.148.000 5.252.000 347.000 416.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 3.495.000 6.903.000 365.000 535.000 1.163.000
Sum eiendeler 12.866.000 17.817.000 14.903.000 13.495.000 13.375.000
Sum opptjent egenkapital 9.580.000 13.151.000 6.552.000 0 7.407.000
Sum egenkapital 9.776.000 13.347.000 6.748.000 7.022.000 7.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.614.000 3.304.000 1.950.000 2.471.000 2.935.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.614.000 3.304.000 7.450.000 5.818.000 3.435.000
Leverandørgjeld 47.000 410.000 101.000 18.000 127.000
Betalbar skatt 360.000 662.000 208.000 252.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 94.000 340.000 200.000 163.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 56.000 186.000 0
Sum kortsiktig gjeld 475.000 1.166.000 706.000 656.000 2.336.000
Sum gjeld og egenkapital 12.865.000 17.817.000 14.904.000 13.496.000 13.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.020.000 5.737.000 -341.000 -121.000 -1.173.000
Likviditetsgrad 1 7.4 5.9 0.5 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 7.4 5.9 0.6 0.9 0.5
Soliditet 7 74.9 45.3 52.0 56.8
Resultatgrad -45.6 6 -9.5 -25.0 70.2
Rentedekningsgrad 86.1 -1.9 -5.6 68.6
Gjeldsgrad 0.3 0.3 1.2 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 48.9 -2.6 -5.0 101.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
JACOBSEN SVEIN MAGNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex