Jako Eiendom AS
Juridisk navn:  Jako Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
8850 Herøy 8850 Herøy
Fylke: Kommune:
Nordland Herøy (Nordland)
Org.nr: 983555039
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.95%
Resultat  
  
92.25%
Egenkapital  
  
16.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.286.000 2.382.000 2.184.000 2.151.000 3.070.000
Resultat: 967.000 503.000 317.000 205.000 1.143.000
Egenkapital: 5.273.000 4.520.000 4.126.000 3.874.000 3.705.000
Regnskap for  Jako Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.286.000 2.382.000 2.184.000 2.151.000 3.070.000
Driftskostnader -1.914.000 -1.616.000 -1.595.000 -1.555.000 -1.550.000
Driftsresultat 1.372.000 765.000 589.000 596.000 1.520.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -406.000 -264.000 -273.000 -393.000 -384.000
Finans -405.000 -262.000 -271.000 -392.000 -377.000
Resultat før skatt 967.000 503.000 317.000 205.000 1.143.000
Skattekostnad -214.000 -109.000 -65.000 -36.000 -273.000
Årsresultat 753.000 394.000 253.000 169.000 870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.813.000 12.316.000 9.857.000 11.064.000 12.431.000
Sum omløpsmidler 2.025.000 3.510.000 1.505.000 1.641.000 1.730.000
Sum eiendeler 17.838.000 15.826.000 11.362.000 12.705.000 14.161.000
Sum opptjent egenkapital 5.173.000 4.420.000 4.026.000 3.774.000 3.605.000
Sum egenkapital 5.273.000 4.520.000 4.126.000 3.874.000 3.705.000
Sum langsiktig gjeld 11.760.000 8.295.000 6.908.000 8.353.000 9.430.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 3.011.000 328.000 479.000 1.026.000
Sum gjeld og egenkapital 17.837.000 15.826.000 11.362.000 12.706.000 14.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.000 -115.000 84.000 51.000 0
Andre inntekter 3.198.000 2.497.000 2.100.000 2.100.000 3.070.000
Driftsinntekter 3.286.000 2.382.000 2.184.000 2.151.000 3.070.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.247.000 -1.149.000 -1.147.000 -1.147.000 -980.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -667.000 -467.000 -448.000 -408.000 -570.000
Driftskostnader -1.914.000 -1.616.000 -1.595.000 -1.555.000 -1.550.000
Driftsresultat 1.372.000 765.000 589.000 596.000 1.520.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -406.000 -264.000 -273.000 -393.000 -384.000
Finans -405.000 -262.000 -271.000 -392.000 -377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 753.000 394.000 253.000 169.000 870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.299.000 8.812.000 5.397.000 5.619.000 6.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 50.000 26.000 31.000 37.000
Sum varige driftsmidler 15.813.000 12.316.000 9.857.000 11.064.000 12.431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.813.000 12.316.000 9.857.000 11.064.000 12.431.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 421.000 30.000 0 0 0
Andre fordringer 103.000 517.000 67.000 13.000 631.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.500.000 2.963.000 1.438.000 1.628.000 1.098.000
Sum omløpsmidler 2.025.000 3.510.000 1.505.000 1.641.000 1.730.000
Sum eiendeler 17.838.000 15.826.000 11.362.000 12.705.000 14.161.000
Sum opptjent egenkapital 5.173.000 4.420.000 4.026.000 3.774.000 3.605.000
Sum egenkapital 5.273.000 4.520.000 4.126.000 3.874.000 3.705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 148.000 260.000 368.000 449.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.760.000 8.295.000 6.908.000 8.353.000 9.430.000
Leverandørgjeld 90.000 2.573.000 18.000 270.000 848.000
Betalbar skatt 305.000 221.000 173.000 117.000 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 0 129.000 75.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 217.000 9.000 17.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 3.011.000 328.000 479.000 1.026.000
Sum gjeld og egenkapital 17.837.000 15.826.000 11.362.000 12.706.000 14.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.221.000 499.000 1.177.000 1.162.000 704.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.2 4.6 3.4 1.7
Likviditetsgrad 2 2.5 1.2 4.6 3.4 1.7
Soliditet 29.6 28.6 36.3 30.5 26.2
Resultatgrad 41.8 32.1 2 27.7 49.5
Rentedekningsgrad 3.4 2.9 2.2 1.5 4.0
Gjeldsgrad 2.4 2.5 1.8 2.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 7.7 4.8 5.2 4.7 10.8
Signatur
20.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex