Jakobsen Snekkerservice As
Juridisk navn:  Jakobsen Snekkerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røsholtveien 4A Røsholtveien 4A Fax:
8009 Bodø 8009 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 912101010
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/27/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.16%
Resultat  
  
80.67%
Egenkapital  
  
-2.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.000 61.000 235.000 718.000 379.000
Resultat: -23.000 -119.000 -186.000 -537.000 33.000
Egenkapital: -801.000 -778.000 -659.000 -473.000 63.000
Regnskap for  Jakobsen Snekkerservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.000 61.000 235.000 718.000 379.000
Driftskostnader -29.000 -180.000 -407.000 -1.251.000 -345.000
Driftsresultat -23.000 -119.000 -173.000 -534.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -13.000 -3.000 0
Finans 0 0 -13.000 -3.000 0
Resultat før skatt -23.000 -119.000 -186.000 -537.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -12.000
Årsresultat -23.000 -119.000 -186.000 -537.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 42.000 105.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 72.000 74.000 59.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 72.000 116.000 164.000
Sum opptjent egenkapital -861.000 -838.000 -719.000 -533.000 3.000
Sum egenkapital -801.000 -778.000 -659.000 -473.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 802.000 779.000 732.000 589.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 73.000 116.000 164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 61.000 235.000 718.000 379.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.000 61.000 235.000 718.000 379.000
Varekostnad 0 -26.000 -184.000 -177.000 -59.000
Lønninger 0 -120.000 -110.000 -882.000 -175.000
Avskrivning 0 0 -42.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -34.000 -71.000 -129.000 -48.000
Driftskostnader -29.000 -180.000 -407.000 -1.251.000 -345.000
Driftsresultat -23.000 -119.000 -173.000 -534.000 33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -13.000 -3.000 0
Finans 0 0 -13.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 -119.000 -186.000 -537.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 42.000 105.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 42.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 42.000 105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 10.000
Andre fordringer 0 0 42.000 73.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 30.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 72.000 74.000 59.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 72.000 116.000 164.000
Sum opptjent egenkapital -861.000 -838.000 -719.000 -533.000 3.000
Sum egenkapital -801.000 -778.000 -659.000 -473.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 32.000 11.000 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 28.000 9.000 472.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 771.000 719.000 711.000 117.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 779.000 732.000 589.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 73.000 116.000 164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -801.000 -778.000 -660.000 -515.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 0.6
Soliditet -902.7 -407.8 38.4
Resultatgrad -383.3 -195.1 -73.6 -74.4 8.7
Rentedekningsgrad -13.3 -178.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet -460.3 20.1
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex