Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jakt- Og Fiskesenteret As
Juridisk navn:  Jakt- Og Fiskesenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46973200
Postboks 32 Fax:
3545 Flå 3539 Flå
Fylke: Kommune:
Viken Flå
Org.nr: 997075064
Aksjekapital: 1.862.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/6/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.47%
Resultat  
  
-35.73%
Egenkapital  
  
25.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.851.000 6.339.000 6.662.000 7.619.000 6.993.000
Resultat: 464.000 722.000 -925.000 -41.000 262.000
Egenkapital: 2.261.000 1.797.000 1.075.000 0 41.000
Regnskap for  Jakt- Og Fiskesenteret As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.851.000 6.339.000 6.662.000 7.619.000 6.993.000
Driftskostnader -4.392.000 -5.634.000 -7.574.000 -7.651.000 -6.731.000
Driftsresultat 458.000 706.000 -912.000 -31.000 263.000
Finansinntekter 7.000 21.000 10.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 -5.000 -23.000 -17.000 -2.000
Finans 7.000 16.000 -13.000 -10.000 -1.000
Resultat før skatt 464.000 722.000 -925.000 -41.000 262.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 464.000 722.000 -925.000 -41.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 701.000 724.000 666.000 874.000 1.161.000
Sum omløpsmidler 2.359.000 1.533.000 1.671.000 1.766.000 1.590.000
Sum eiendeler 3.060.000 2.257.000 2.337.000 2.640.000 2.751.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 -5.653.000 -6.375.000 -5.450.000 -5.409.000
Sum egenkapital 2.261.000 1.797.000 1.075.000 0 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 367.000 1.767.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 461.000 895.000 874.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 3.061.000 2.258.000 2.337.000 2.641.000 2.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.774.000 3.947.000 4.336.000 4.610.000 3.525.000
Andre inntekter 2.076.000 2.392.000 2.325.000 3.009.000 3.468.000
Driftsinntekter 4.851.000 6.339.000 6.662.000 7.619.000 6.993.000
Varekostnad -1.388.000 -1.621.000 -1.876.000 -1.928.000 -1.700.000
Lønninger -1.781.000 -2.291.000 -3.197.000 -3.016.000 -2.678.000
Avskrivning -168.000 -166.000 -231.000 -304.000 -314.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.055.000 -1.556.000 -2.270.000 -2.403.000 -2.039.000
Driftskostnader -4.392.000 -5.634.000 -7.574.000 -7.651.000 -6.731.000
Driftsresultat 458.000 706.000 -912.000 -31.000 263.000
Finansinntekter 7.000 21.000 10.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 -5.000 -23.000 -17.000 -2.000
Finans 7.000 16.000 -13.000 -10.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 464.000 722.000 -925.000 -41.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 243.000 326.000 537.000 648.000 759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 11.000
Driftsløsøre 458.000 399.000 129.000 226.000 391.000
Sum varige driftsmidler 701.000 724.000 666.000 874.000 1.161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 701.000 724.000 666.000 874.000 1.161.000
Varebeholdning 118.000 161.000 243.000 302.000 232.000
Kundefordringer 218.000 86.000 277.000 469.000 430.000
Andre fordringer 181.000 284.000 435.000 552.000 554.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.842.000 1.002.000 615.000 444.000 373.000
Sum omløpsmidler 2.359.000 1.533.000 1.671.000 1.766.000 1.590.000
Sum eiendeler 3.060.000 2.257.000 2.337.000 2.640.000 2.751.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 -5.653.000 -6.375.000 -5.450.000 -5.409.000
Sum egenkapital 2.261.000 1.797.000 1.075.000 0 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 367.000 1.767.000 2.000.000
Leverandørgjeld 207.000 76.000 396.000 339.000 172.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 107.000 200.000 226.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 463.000 278.000 299.000 308.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 461.000 895.000 874.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 3.061.000 2.258.000 2.337.000 2.641.000 2.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.559.000 1.072.000 776.000 892.000 880.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3 1.9 2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.8 3 1.6 1.7 2.0
Soliditet 73.9 79.6 4 0 1.5
Resultatgrad 9.4 11.1 -13.7 -0.4 3.8
Rentedekningsgrad 141.2 -39.7 -1.8 132.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 1.2 66.1
Total kapitalrentabilitet 15.2 32.2 -38.6 -0.9 9.6
Signatur
08.05.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex