Jams Restaurantdrift As
Juridisk navn:  Jams Restaurantdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47628187
C/O Mehmet Celik Sleipners Vei 18 Jernbanesvingen 6 Fax:
1423 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 913753976
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 5/8/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.08%
Resultat  
  
47.96%
Egenkapital  
  
-36.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.984.000 12.493.000 13.640.000 14.132.000 5.296.000
Resultat: -280.000 -538.000 267.000 124.000 -147.000
Egenkapital: 498.000 780.000 676.000 977.000 889.000
Regnskap for  Jams Restaurantdrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.984.000 12.493.000 13.640.000 14.132.000 5.296.000
Driftskostnader -9.938.000 -12.981.000 -13.285.000 -13.921.000 -5.362.000
Driftsresultat 47.000 -488.000 355.000 210.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 46.000 1.000 0
Finanskostnader -328.000 -50.000 -134.000 -88.000 -82.000
Finans -328.000 -50.000 -88.000 -87.000 -82.000
Resultat før skatt -280.000 -538.000 267.000 124.000 -147.000
Skattekostnad -2.000 124.000 -68.000 -36.000 37.000
Årsresultat -283.000 -414.000 199.000 88.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.167.000 1.830.000 2.969.000 4.200.000 4.157.000
Sum omløpsmidler 2.193.000 3.069.000 2.370.000 3.767.000 1.403.000
Sum eiendeler 3.360.000 4.899.000 5.339.000 7.967.000 5.560.000
Sum opptjent egenkapital -283.000 0 176.000 -23.000 -111.000
Sum egenkapital 498.000 780.000 676.000 977.000 889.000
Sum langsiktig gjeld 314.000 673.000 862.000 1.411.000 1.829.000
Sum kortsiktig gjeld 2.547.000 3.446.000 3.801.000 5.579.000 2.842.000
Sum gjeld og egenkapital 3.358.000 4.899.000 5.339.000 7.967.000 5.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.816.000 12.238.000 13.475.000 14.037.000 5.257.000
Andre inntekter 168.000 254.000 165.000 95.000 40.000
Driftsinntekter 9.984.000 12.493.000 13.640.000 14.132.000 5.296.000
Varekostnad -2.864.000 -3.415.000 -3.949.000 -4.068.000 -1.617.000
Lønninger -3.736.000 -5.389.000 -5.302.000 -4.914.000 -1.961.000
Avskrivning -531.000 -511.000 -532.000 -941.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.807.000 -3.666.000 -3.502.000 -3.998.000 -1.697.000
Driftskostnader -9.938.000 -12.981.000 -13.285.000 -13.921.000 -5.362.000
Driftsresultat 47.000 -488.000 355.000 210.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 46.000 1.000 0
Finanskostnader -328.000 -50.000 -134.000 -88.000 -82.000
Finans -328.000 -50.000 -88.000 -87.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -283.000 -414.000 199.000 88.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 767.000 1.130.000 1.579.000 4.199.000 4.121.000
Sum varige driftsmidler 767.000 1.130.000 1.579.000 4.199.000 4.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 700.000 1.390.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.167.000 1.830.000 2.969.000 4.200.000 4.157.000
Varebeholdning 196.000 348.000 470.000 438.000 313.000
Kundefordringer 47.000 43.000 85.000 56.000 96.000
Andre fordringer 741.000 1.314.000 730.000 909.000 322.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.209.000 1.364.000 1.085.000 2.364.000 672.000
Sum omløpsmidler 2.193.000 3.069.000 2.370.000 3.767.000 1.403.000
Sum eiendeler 3.360.000 4.899.000 5.339.000 7.967.000 5.560.000
Sum opptjent egenkapital -283.000 0 176.000 -23.000 -111.000
Sum egenkapital 498.000 780.000 676.000 977.000 889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 52.000 21.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 314.000 673.000 862.000 1.411.000 1.829.000
Leverandørgjeld 1.088.000 1.378.000 1.125.000 1.974.000 1.001.000
Betalbar skatt 8.000 0 46.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 822.000 786.000 641.000 1.091.000 571.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 629.000 1.281.000 1.989.000 2.514.000 1.271.000
Sum kortsiktig gjeld 2.547.000 3.446.000 3.801.000 5.579.000 2.842.000
Sum gjeld og egenkapital 3.358.000 4.899.000 5.339.000 7.967.000 5.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -354.000 -377.000 -1.431.000 -1.812.000 -1.439.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.6 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.5 0.6 0.4
Soliditet 14.8 15.9 12.7 12.3 16.0
Resultatgrad 0.5 -3.9 2.6 1.5 -1.2
Rentedekningsgrad 0.1 -9.8 2.6 2.4 -0.8
Gjeldsgrad 5.7 5.3 6.9 7.2 5.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 7.5 2.6 -1.2
Signatur
05.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex