Jan-Olav Dahle AS
Juridisk navn:  Jan-Olav Dahle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90527300
Morkastranda Morkastranda Fax:
6363 Mittet 6363 Mittet
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 988695548
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-95.75%
Egenkapital  
  
-4.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.000 0 5.000 5.000 0
Resultat: 485.000 11.411.000 905.000 3.039.000 2.416.000
Egenkapital: 19.234.000 20.199.000 8.958.000 9.052.000 8.043.000
Regnskap for  Jan-Olav Dahle AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.000 0 5.000 5.000 0
Driftskostnader -26.000 -34.000 -18.000 -25.000 -38.000
Driftsresultat -22.000 -34.000 -13.000 -20.000 -38.000
Finansinntekter 684.000 11.472.000 947.000 3.503.000 2.649.000
Finanskostnader -178.000 -27.000 -28.000 -445.000 -195.000
Finans 506.000 11.445.000 919.000 3.058.000 2.454.000
Resultat før skatt 485.000 11.411.000 905.000 3.039.000 2.416.000
Skattekostnad 0 0 0 0 2.000
Årsresultat 485.000 11.411.000 905.000 3.039.000 2.418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.088.000 4.257.000 3.685.000 3.781.000 3.908.000
Sum omløpsmidler 11.947.000 15.943.000 6.273.000 7.449.000 4.375.000
Sum eiendeler 20.035.000 20.200.000 9.958.000 11.230.000 8.283.000
Sum opptjent egenkapital 19.204.000 20.169.000 8.758.000 8.852.000 7.314.000
Sum egenkapital 19.234.000 20.199.000 8.958.000 9.052.000 8.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 529.000 0
Sum kortsiktig gjeld 800.000 1.000 1.000.000 1.649.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 20.034.000 20.200.000 9.958.000 11.230.000 8.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 5.000 5.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 5.000 5.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -34.000 -18.000 -22.000 -32.000
Driftskostnader -26.000 -34.000 -18.000 -25.000 -38.000
Driftsresultat -22.000 -34.000 -13.000 -20.000 -38.000
Finansinntekter 684.000 11.472.000 947.000 3.503.000 2.649.000
Finanskostnader -178.000 -27.000 -28.000 -445.000 -195.000
Finans 506.000 11.445.000 919.000 3.058.000 2.454.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.450.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -240.000
Årsresultat 485.000 11.411.000 905.000 3.039.000 2.418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 25.000 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 85.000 25.000 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.003.000 4.232.000 3.685.000 3.781.000 3.905.000
Sum anleggsmidler 8.088.000 4.257.000 3.685.000 3.781.000 3.908.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 45.000 1.000 1.270.000 1.141.000
Sum investeringer 10.198.000 8.724.000 4.224.000 3.505.000 2.740.000
Kasse, bank 1.720.000 7.174.000 2.048.000 2.675.000 494.000
Sum omløpsmidler 11.947.000 15.943.000 6.273.000 7.449.000 4.375.000
Sum eiendeler 20.035.000 20.200.000 9.958.000 11.230.000 8.283.000
Sum opptjent egenkapital 19.204.000 20.169.000 8.758.000 8.852.000 7.314.000
Sum egenkapital 19.234.000 20.199.000 8.958.000 9.052.000 8.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 529.000 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.450.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -240.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 149.000 0
Sum kortsiktig gjeld 800.000 1.000 1.000.000 1.649.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 20.034.000 20.200.000 9.958.000 11.230.000 8.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.147.000 15.942.000 5.273.000 5.800.000 4.135.000
Likviditetsgrad 1 14.9 15943 6.3 4.5 18.2
Likviditetsgrad 2 14.9 9999.9 6.3 4.6 18.3
Soliditet 9 1 9 80.6 97.1
Resultatgrad -400.0
Rentedekningsgrad -0.1 -1.3 -0.5 7.8 13.4
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.3 56.6 9.4 31.0 31.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex