Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Erik Hagelund AS
Juridisk navn:  Jan Erik Hagelund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62364595
Kisevegen 476 Kisevegen 476 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 989560913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/19/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Morten Kongsrud
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.48%
Resultat  
  
7.82%
Egenkapital  
  
-4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.566.000 19.148.000 25.443.000 18.936.000 20.543.000
Resultat: 1.972.000 1.829.000 4.894.000 3.327.000 4.527.000
Egenkapital: 12.907.000 13.575.000 12.187.000 15.302.000 12.870.000
Regnskap for  Jan Erik Hagelund AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.566.000 19.148.000 25.443.000 18.936.000 20.543.000
Driftskostnader -14.668.000 -17.388.000 -20.758.000 -15.792.000 -16.218.000
Driftsresultat 1.898.000 1.759.000 4.686.000 3.144.000 4.326.000
Finansinntekter 77.000 81.000 210.000 193.000 204.000
Finanskostnader -3.000 -11.000 -1.000 -10.000 -2.000
Finans 74.000 70.000 209.000 183.000 202.000
Resultat før skatt 1.972.000 1.829.000 4.894.000 3.327.000 4.527.000
Skattekostnad -450.000 -441.000 -1.221.000 -895.000 -1.222.000
Årsresultat 1.522.000 1.388.000 3.674.000 2.432.000 3.305.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.934.000 3.716.000 9.932.000 5.004.000 6.112.000
Sum omløpsmidler 13.964.000 15.947.000 17.191.000 16.609.000 14.016.000
Sum eiendeler 18.898.000 19.663.000 27.123.000 21.613.000 20.128.000
Sum opptjent egenkapital 12.807.000 13.475.000 12.087.000 15.202.000 12.770.000
Sum egenkapital 12.907.000 13.575.000 12.187.000 15.302.000 12.870.000
Sum langsiktig gjeld 77.000 0 62.000 52.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.915.000 6.088.000 14.874.000 6.259.000 7.258.000
Sum gjeld og egenkapital 18.899.000 19.663.000 27.123.000 21.613.000 20.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.501.000 19.080.000 24.343.000 18.929.000 20.543.000
Andre inntekter 65.000 69.000 1.101.000 7.000 0
Driftsinntekter 16.566.000 19.148.000 25.443.000 18.936.000 20.543.000
Varekostnad -12.905.000 -14.330.000 -18.559.000 -12.962.000 -13.659.000
Lønninger -983.000 -1.029.000 -653.000 -638.000 -607.000
Avskrivning -717.000 -786.000 -696.000 -587.000 -480.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -1.243.000 -850.000 -1.605.000 -1.472.000
Driftskostnader -14.668.000 -17.388.000 -20.758.000 -15.792.000 -16.218.000
Driftsresultat 1.898.000 1.759.000 4.686.000 3.144.000 4.326.000
Finansinntekter 77.000 81.000 210.000 193.000 204.000
Finanskostnader -3.000 -11.000 -1.000 -10.000 -2.000
Finans 74.000 70.000 209.000 183.000 202.000
Konsernbidrag -2.190.000 0 -6.789.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 1.522.000 1.388.000 3.674.000 2.432.000 3.305.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 64.000 0 0 9.000
Fast eiendom 69.000 47.000 66.000 67.000 91.000
Maskiner anlegg 1.775.000 2.002.000 2.190.000 638.000 727.000
Driftsløsøre 1.185.000 1.469.000 2.066.000 1.511.000 431.000
Sum varige driftsmidler 3.028.000 3.518.000 4.322.000 2.215.000 1.249.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.906.000 134.000 5.610.000 2.789.000 4.854.000
Sum anleggsmidler 4.934.000 3.716.000 9.932.000 5.004.000 6.112.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.725.000 13.849.000 12.520.000 9.327.000 4.500.000
Andre fordringer 508.000 645.000 318.000 304.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.732.000 1.454.000 4.353.000 6.978.000 9.216.000
Sum omløpsmidler 13.964.000 15.947.000 17.191.000 16.609.000 14.016.000
Sum eiendeler 18.898.000 19.663.000 27.123.000 21.613.000 20.128.000
Sum opptjent egenkapital 12.807.000 13.475.000 12.087.000 15.202.000 12.770.000
Sum egenkapital 12.907.000 13.575.000 12.187.000 15.302.000 12.870.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 0 62.000 52.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.000 0 62.000 52.000 0
Leverandørgjeld 1.920.000 3.555.000 3.836.000 3.026.000 1.808.000
Betalbar skatt 0 566.000 0 834.000 1.290.000
Skyldig offentlige avgifter 1.407.000 1.618.000 2.235.000 1.844.000 2.082.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.587.000 348.000 8.804.000 556.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 5.915.000 6.088.000 14.874.000 6.259.000 7.258.000
Sum gjeld og egenkapital 18.899.000 19.663.000 27.123.000 21.613.000 20.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.049.000 9.859.000 2.317.000 10.350.000 6.758.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 1.2 2.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 2.6 1.2 2.7 2.0
Soliditet 68.3 6 44.9 70.8 63.9
Resultatgrad 11.5 9.2 18.4 16.6 21.1
Rentedekningsgrad 632.7 159.9 4 333.7 2265.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 1.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 10.5 9.4 18.1 15.4 22.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex