Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan Lohne Arkitekter AS
Juridisk navn:  Jan Lohne Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55316017
Bredsgården Bryggen Bredsgården Bryggen Fax: 55317439
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 941664857
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/29/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gunnarsen og lohne arkitekter as
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.25%
Resultat  
  
36.3%
Egenkapital  
  
7.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.338.000 1.151.000 1.373.000 1.200.000 1.754.000
Resultat: 597.000 438.000 610.000 246.000 892.000
Egenkapital: 2.362.000 2.196.000 1.929.000 1.965.000 1.981.000
Regnskap for  Jan Lohne Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.338.000 1.151.000 1.373.000 1.200.000 1.754.000
Driftskostnader -758.000 -729.000 -783.000 -973.000 -895.000
Driftsresultat 580.000 423.000 589.000 226.000 859.000
Finansinntekter 16.000 16.000 20.000 20.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 16.000 16.000 20.000 20.000 33.000
Resultat før skatt 597.000 438.000 610.000 246.000 892.000
Skattekostnad -131.000 -101.000 -146.000 -62.000 -230.000
Årsresultat 466.000 337.000 463.000 185.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 6.000 19.000 135.000 151.000
Sum omløpsmidler 2.662.000 2.516.000 2.512.000 2.411.000 3.007.000
Sum eiendeler 2.699.000 2.522.000 2.531.000 2.546.000 3.158.000
Sum opptjent egenkapital 2.262.000 2.096.000 1.829.000 1.865.000 1.881.000
Sum egenkapital 2.362.000 2.196.000 1.929.000 1.965.000 1.981.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 326.000 602.000 578.000 1.176.000
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 2.522.000 2.531.000 2.546.000 3.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.336.000 1.151.000 1.181.000 1.200.000 1.754.000
Andre inntekter 2.000 0 192.000 0 0
Driftsinntekter 1.338.000 1.151.000 1.373.000 1.200.000 1.754.000
Varekostnad -104.000 -18.000 -81.000 -200.000 -296.000
Lønninger -459.000 -551.000 -506.000 -543.000 -410.000
Avskrivning -12.000 -15.000 -16.000 -16.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 35.000
Andre driftskostnader -183.000 -145.000 -180.000 -214.000 -216.000
Driftskostnader -758.000 -729.000 -783.000 -973.000 -895.000
Driftsresultat 580.000 423.000 589.000 226.000 859.000
Finansinntekter 16.000 16.000 20.000 20.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 16.000 16.000 20.000 20.000 33.000
Konsernbidrag -250.000 -70.000 -500.000 0 -1.000.000
Utbytte -50.000 0 0 -200.000 0
Årsresultat 466.000 337.000 463.000 185.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 100.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 4.000 19.000 35.000 51.000
Sum varige driftsmidler 37.000 4.000 19.000 135.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 6.000 19.000 135.000 151.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 294.000 358.000 344.000 233.000 410.000
Andre fordringer 20.000 0 11.000 2.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.348.000 2.159.000 2.157.000 2.176.000 2.578.000
Sum omløpsmidler 2.662.000 2.516.000 2.512.000 2.411.000 3.007.000
Sum eiendeler 2.699.000 2.522.000 2.531.000 2.546.000 3.158.000
Sum opptjent egenkapital 2.262.000 2.096.000 1.829.000 1.865.000 1.881.000
Sum egenkapital 2.362.000 2.196.000 1.929.000 1.965.000 1.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 1.000
Leverandørgjeld 1.000 16.000 0 0 51.000
Betalbar skatt 129.000 103.000 148.000 60.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 116.000 67.000 54.000 108.000
Utbytte -50.000 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 91.000 386.000 264.000 789.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 326.000 602.000 578.000 1.176.000
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 2.522.000 2.531.000 2.546.000 3.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.325.000 2.190.000 1.910.000 1.833.000 1.831.000
Likviditetsgrad 1 7.9 7.7 4.2 4.2 2.6
Likviditetsgrad 2 7.9 7.7 4.2 4.2 2.6
Soliditet 87.5 87.1 76.2 77.2 62.7
Resultatgrad 43.3 36.8 42.9 18.8 49.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 22.1 17.4 24.1 9.7 28.2
Signatur
09.01.2008
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex