Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Janita AS
Juridisk navn:  Janita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98220601
Søvikdalen 44 Søvikdalen 44 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992007362
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-76%
Egenkapital  
  
-2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -44.000 -25.000 525.000 471.000 21.000
Egenkapital: 1.562.000 1.607.000 1.632.000 1.156.000 685.000
Regnskap for  Janita AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -45.000 -25.000 -28.000 -37.000 -40.000
Driftsresultat -45.000 -25.000 -28.000 -37.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 553.000 508.000 61.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 553.000 508.000 61.000
Resultat før skatt -44.000 -25.000 525.000 471.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -25.000 525.000 471.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 742.000 742.000 720.000 563.000 424.000
Sum omløpsmidler 820.000 864.000 962.000 594.000 564.000
Sum eiendeler 1.562.000 1.606.000 1.682.000 1.157.000 988.000
Sum opptjent egenkapital 1.462.000 1.507.000 1.532.000 1.056.000 585.000
Sum egenkapital 1.562.000 1.607.000 1.632.000 1.156.000 685.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 50.000 1.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.562.000 1.607.000 1.682.000 1.157.000 987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -1.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -25.000 -27.000 -27.000 -30.000
Driftskostnader -45.000 -25.000 -28.000 -37.000 -40.000
Driftsresultat -45.000 -25.000 -28.000 -37.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 553.000 508.000 61.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 553.000 508.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 0 -300.000
Årsresultat -44.000 -25.000 525.000 471.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 1.000 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 742.000 742.000 720.000 562.000 413.000
Sum anleggsmidler 742.000 742.000 720.000 563.000 424.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 820.000 864.000 962.000 594.000 558.000
Sum omløpsmidler 820.000 864.000 962.000 594.000 564.000
Sum eiendeler 1.562.000 1.606.000 1.682.000 1.157.000 988.000
Sum opptjent egenkapital 1.462.000 1.507.000 1.532.000 1.056.000 585.000
Sum egenkapital 1.562.000 1.607.000 1.632.000 1.156.000 685.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 50.000 1.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.562.000 1.607.000 1.682.000 1.157.000 987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 820.000 864.000 912.000 593.000 262.000
Likviditetsgrad 1 19.2 594.0 1.9
Likviditetsgrad 2 0 0 19.2 594.1 1.9
Soliditet 1 1 9 99.9 69.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.4
Total kapitalrentabilitet -2.9 -1.6 31.2 40.7 2.2
Signatur
29.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
JAN ERIK LARSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex