Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Janne M. Røvik Schwabe As
Juridisk navn:  Janne M. Røvik Schwabe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97707903
Falkvegen 8 Falkvegen 8 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913102177
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arnesen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
24.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.061.000 1.031.000 1.058.000 947.000 936.000
Resultat: 36.000 24.000 63.000 -43.000 83.000
Egenkapital: 142.000 114.000 96.000 38.000 81.000
Regnskap for  Janne M. Røvik Schwabe As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.061.000 1.031.000 1.058.000 947.000 936.000
Driftskostnader -1.025.000 -1.008.000 -994.000 -989.000 -852.000
Driftsresultat 36.000 24.000 63.000 -42.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 36.000 24.000 63.000 -43.000 83.000
Skattekostnad -8.000 -6.000 -5.000 0 -23.000
Årsresultat 28.000 19.000 58.000 -43.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 330.000 300.000 272.000 171.000 225.000
Sum eiendeler 330.000 300.000 272.000 171.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 94.000 76.000 18.000 61.000
Sum egenkapital 142.000 114.000 96.000 38.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 186.000 177.000 134.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 300.000 273.000 172.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.061.000 1.031.000 1.058.000 947.000 936.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.061.000 1.031.000 1.058.000 947.000 936.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -764.000 -765.000 -766.000 -740.000 -664.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -243.000 -228.000 -249.000 -188.000
Driftskostnader -1.025.000 -1.008.000 -994.000 -989.000 -852.000
Driftsresultat 36.000 24.000 63.000 -42.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 19.000 58.000 -43.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 29.000 53.000 35.000 39.000
Andre fordringer 16.000 8.000 10.000 22.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 288.000 263.000 210.000 115.000 167.000
Sum omløpsmidler 330.000 300.000 272.000 171.000 225.000
Sum eiendeler 330.000 300.000 272.000 171.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 94.000 76.000 18.000 61.000
Sum egenkapital 142.000 114.000 96.000 38.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 6.000 5.000 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 99.000 90.000 56.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 81.000 81.000 77.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 186.000 177.000 134.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 300.000 273.000 172.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.000 114.000 95.000 37.000 80.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.5 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.5 1.3 1.6
Soliditet 42.9 3 35.2 22.1 35.8
Resultatgrad 3.4 2.3 6 -4.4 8.9
Rentedekningsgrad -42.0
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.8 3.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 10.9 8 23.1 -24.4 36.7
Signatur
21.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex